Terapigarantin sänker tröskeln för hjälp

Medborgarinitiativet om terapigaranti har i dag lämnats till riksdagen. Terapigaranti innebär att en person får tillgång till vård, till exempel ett samtal med en terapeut eller kortvarig terapi, så snabbt som möjligt – något som behövs, inte minst på svenskt håll.

Riksdagsledamot och medlem i riksdagens social- och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi välkomnar initiativet.

– Den psykiska ohälsan i Finland är en stor samhällsekonomisk utmaning. Varannan person drabbas av psykisk ohälsa någon gång under sitt liv och därför är det oerhört viktigt att vi ingriper i ett tidigt skede innan problemen hopar sig, säger Rehn-Kivi.

Terapigarantin skulle bygga upp en effektiv basnivå för den psykiska sjukvården i Finland och komplettera det nuvarande systemet genom att göra hjälpen mera klientinriktad, snabbare och framför allt lättare att nå. En låg tröskel till psykvården är viktig inte minst för de unga med mentala problem. En stor utmaning är att se till att även svenskspråkig vård kan garanteras.

– För tillfället är det speciellt utmanande att hitta svenskpråkiga psykologer och många psykologvakanser i de svenskspråkiga skolorna är obesatta. Detta är något som måste åtgärdas så snabbt som möjligt. Vi behöver flera utbildningsplatser och ett uppsving i trenden att studera i ämnet psykiatri. Vi måste göra satsningar i förebyggande syfte för att mota risken för psykisk ohälsa och därför hoppas jag att medborgarinitiativet om terapigaranti får en positiv behandling i riksdagen, säger Rehn-Kivi.

”Vi kan skapa en förändring tillsammans”

De nordiska ­länderna är ­Finlands trygghet i en ­turbulent tid, ­säger ­ministern för nordiskt ­samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.

Läs föregående artikel

Framgångsrik exportindustri kräver tillgång till arbetskraft och fungerande infrastruktur

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonade att företagen måste ha de rätta förutsättningarna för att kunna vara framgångsrika på den globala marknaden i sitt festtal på Viexpos 50-årsjubileum.

Läs följande artikel