Fredrika Åkerö kandiderar i riksdagsvalet i Nyland

Fredrika Åkerö, 35 år från Karis i Raseborg, kandiderar i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

Åkerö är utbildad politices kandidat inom offentlig förvaltning och har under de senaste fem åren arbetat som ungdomssekreterare och utvecklingschef för Raseborg stad. För tillfället är Åkerö föräldraledig.

– Som nybliven småbarnsmamma vill jag värna om barnens bästa. Mitt viktigaste uppdrag nu handlar om att se barnets perspektiv. För mitt eget och alla andras barns skull behövs min insats i det här riksdagsvalet. Jag vill se ett Finland som stöder alla barnfamiljer ekonomiskt och socialt, idag är förutsättningarna för barnen för ojämlika. De beslut som fattas av följande regering kommer att forma  barnens uppväxt i Finland, säger Åkerö.

Åkerö har lång politisk erfarenhet och ett brett nätverk, som inkluderar  12 år som stadsfullmäktigemedlem i Karis och Raseborg. Åkerö har också tidigare fungerat som förbundsordförande för Svensk Ungdom och Nordiska  Centerungdomens förbund.

I sin kampanj kommer Åkerö att lyfta fram familjepolitik,  jämlikhetsfrågor och utvecklingsfrågor.

– Betydelsen av Karis tågstation och möjligheten att pendla är otroligt stor, många vill bo i vår västnyländska region men det förutsätter att tågpendlingen mot huvudstadsregionen och Åbo fungerar, säger Åkerö.

Janina Fry ställer upp i riksdagsvalet

Esbobon Janina Fry, uppvuxen i Borgå, ställer upp i riksdagsvalet på SFP i Nylands lista. Fry är tvåbarnsmor, företagare och en stark förespråkare för en bättre vardag.

Läs föregående artikel

Filip Hamro-Drotz ställer upp i EU-valet

Filip Hamro-Drotz är född och uppvuxen i Helsingfors, ekonomie-magister från Hanken och bor i Grankulla. Filip Hamro-Drotz har i dryga trettio år medverkat i vårt näringslivs EU-rådgivning, bland annat som dess representant i Bryssel.

Läs följande artikel