Filip Hamro-Drotz ställer upp i EU-valet

Filip Hamro-Drotz är född och uppvuxen i Helsingfors, ekonomie-magister från Hanken och bor i Grankulla. Filip Hamro-Drotz har i dryga trettio år medverkat i vårt näringslivs EU-rådgivning, bland annat som dess representant i Bryssel.

– Jag vill verka för att vi skall kunna lämna ett enigt, tryggt och välmående Europa åt kommande generationer, säger Hamro-Drotz. Vår insats behövs i EU och jag kandiderar i EU-valet för att vår röst ska höras i EU-parlamentet,  vi står både yngre och äldre nu inför ett krävande talko.

EU är en stöttepelare i Europa, ett användbart verktyg för medlemsländerna som har varit till stor nytta för Finland och är en naturlig del av livet hos oss.

– Jag är dock orolig över att EU har hamnat i ett självförvållat dilemma förorsakat av ökad nationell själviskhet och en tilltagande osämja mellan medlemsländerna. Detta är idag EU:s största svaghet som förlamar dess verksamhet och skadar EU:s trovärdighet både hos medborgarna och de globala aktörerna, säger Hamro-Drotz.

– Det behövs brobyggare i EU, för att uppnå bättre sämja mellan medlemsländerna, för att stärka medborgarnas förtroende och för att skapa ett kraftigare EU globalt.

– Vi finländare har en gedigen färdighet från vårt konsensus-samhälle att medla, kompromissa och söka lösningar. Med detta bör vi göra en insats i EU. Finlands kommande EU-ordförandeskap kan användas för det, säger Hamro-Drotz.

– EU behöver en överlevnadsstrategi, en nystart för att samla  de egna leden och visa ledarskap. Beslutsfattandet måste effektiveras och ett fördjupat samarbete mellan enskilda medlemsländer borde bli vanligare inom EU.

–  Men medborgarnas förtroende för EU grundar sig idag i mycket  på hur effektivt EU förmår städa i eget hus – hur effektivt korruption och brottslighet inom EU bekämpas och hur missbruk i EU:s ekonomiska stöd samt i den fria rörligheten i EU  stävjas, Vi i EU:s nordligaste medlemsland vill även se en stark insats av EU i dess nordliga dimension och i det gränsöverskridande samarbetet i Norden och Östersjöregionen avslutar Hamro-Drotz.

Hamro-Drotz har under Finlands medlemskap i EU varit medlem i EU:s ekonomiska och sociala rådgivande kommittee (EESK). Före det var han medlem i Europas frihandelsförbunds (EFTA) rådgivande organ. Han har även varit mångårig ordförande för sociala frågor i arbetsgivarnas OECD-organ samt ordförande för näringslivets konsultationer i Östersjörådet (CBSS).

Tilläggsinformation:

Filip Hamro-Drotz, tfn. 0405108317

Fredrika Åkerö kandiderar i riksdagsvalet i Nyland

Fredrika Åkerö, 35 år från Karis i Raseborg, kandiderar i riksdagsvalet för Svenska folkpartiet i Nyland.

Läs föregående artikel

John Eriksson kandiderar i riksdagsvalet

John Eriksson kandiderar för SFP i riksdagsvalet i Egentliga Finlands valkrets. Eriksson bor i Åbo, studerar statskunskap med masskommunikation vid Åbo Akademi för fjärde året. Eriksson har varit aktiv inom Svensk Ungdom sedan år 2015 och har bland annat suttit som ordförande i SU:s miljö- och jordbrukspolitiska utskott år 2017–2018.

Läs följande artikel