Fullmäktigeledamot Marcus Rantala: ”Helsingfors behöver ett åtgärdsprogram för att trygga servicen för svenskspråkiga barn med särskilda behov.”

Marcus Rantala tillsammans med 20 andra fullmäktigeledamöter lämnade i kväll in en motion i ärendet till Helsingfors stadsfullmäktige med målsättningen att åtgärda bristerna inom servicen på svenska för barn med särskilda behov.

– Det har länge funnits tydliga brister i den svenskspråkiga servicen i Helsingfors och de svenskspråkiga barnen och familjerna har inte varit i en jämlik situation med de finskspråkiga. Detta handlar om utsatta grupper där modersmålet är otroligt viktigt. Staden bör utveckla skräddarsydd och flexibel service på svenska i hemmet, utanför hemmet, och intervallvård, som är tillgänglig dygnet runt. Vi behöver fler svenskkunniga inom vården, specialpedagogiken och socialservicen, också samarbetet mellan olika sektorer och skolstadier måste förbättras.

Rantala vill också att man utreder möjligheterna att skapa en svenskspråkig motsvarighet till Sofia Mannerheimin koulu, med möjlighet till skolgång kopplad till avdelningsvård.

– Jag är tacksam över att ha fått delta i DuvTeatern och SAMS ett diskussionstillfälle “Svenskspråkiga barn utan vård och skola – hur är det möjligt? den 4 februari. Jag visste att situationen var utmanande för dessa familjer men där öppnades ögonen över hur dåligt det på riktigt var – även det jobbats hårt på många håll.  Barnen och deras familjer faller ofta mellan springorna inom socialservicen, vården och skolan. De blir utan det stöd de har lagstadgad rätt till på grund av att servicen inte finns på svenska. Då beslöt jag att ta tag i saken och hoppas att vi nu genom denna motion kan åstadkomma konkreta och bestående förbättringar, säger Rantala.

Mikael Lindvall ställer upp i ordförandevalet för SFP i Österbotten

Mikael Lindvall, fullmäktigeordförande i Nykarleby, ställer upp som kandidat i ordförandevalet för SFP i Österbotten.

Läs föregående artikel

Torvalds: Därför behövs den massiva återhämtningsfonden

EU-kommissionens förslag om en ny återhämtningsfond på hela 750 miljarder euro är ett välkommet kraftfullt och solidariskt initiativ i covid19-krisen. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) efter att kommissionsordföranden Ursula von der Leyen presenterat planen under onsdagens session i parlamentet.

Läs följande artikel