Mikael Lindvall ställer upp i ordförandevalet för SFP i Österbotten

Mikael Lindvall, fullmäktigeordförande i Nykarleby, ställer upp som kandidat i ordförandevalet för SFP i Österbotten.

–  Det är österbottningar som gör Österbotten till ett dynamiskt och framgångsrikt landskap. Vi är vana att ha olika åsikter, men framförallt är vi vana att hitta den gemensamma linjen. Och det gör man allra bäst genom att lyssna på varandra. Att vara kretsordförande handlar om teamwork, vilket passar mig väldigt bra, säger Lindvall.

Bakom sig har Lindvall ett antal år inom politiken. Han har bland annat varit aktiv som kommunalpolitiker, medlem i kretsstyrelsen samt aktiv inom lokalavdelningen.

Kommunalvalet 2021 är på inkommande och är en fråga som Lindvall kommer att fokusera på.

– SFP gjorde ett otroligt bra val senast. Vi har alla förutsättningar för att göra ett minst lika bra val nästa år. Och det gör vi bäst genom att jobba tillsammans. Min målsättning är att vara en kretsordförande för hela Österbotten, säger Lindvall.

På det personliga planet anser sig Lindvall vara en väldigt lugn person, speciellt i konfliktsituationer.

– Som kretsordförande skulle jag jobba i nuet. Man får såklart inte glömma framtiden, men jag anser att det är viktigt att man inte lämnar kvar i det förgångna, säger Lindvall.

SFP i Esbo valde ny ordförande och nominerade kommunalvalskandidater

Svenska folkpartiet i Esbo har på sitt årsmöte 26.5 valt Anne Ahlefelt till ny ordförande. Årsmötet behandlade förutom de stadgeenliga frågorna även kommunalvalet och nominerade de första kommunalvalskandidaterna. På grund av undantagstillståndet hölls mötet elektroniskt

Läs föregående artikel

Fullmäktigeledamot Marcus Rantala: ”Helsingfors behöver ett åtgärdsprogram för att trygga servicen för svenskspråkiga barn med särskilda behov.”

Marcus Rantala tillsammans med 20 andra fullmäktigeledamöter lämnade i kväll in en motion i ärendet till Helsingfors stadsfullmäktige med målsättningen att åtgärda bristerna inom servicen på svenska för barn med särskilda behov.

Läs följande artikel