Alla med uppehållstillstånd har rätt till familjeåterförening. Till familjen räknas bara kärnfamiljen, det vill säga en äkta man eller hustru, registrerad partner, barn eller vårdnadshavare till minderåriga barn. Även sambor kan i vissa fall ha rätt till familjeåterförening.

Andreas Elfving

Ministerspecialmedarbetare (Adlercreutz)

Kontakt »