Torvalds: Finland bör ha en aktiv roll i förhandlingarna om djuphavsfisket

I de pågående förhandlingarna om ett nytt regelverk för djuphavsfiske förutsätter Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) att Finlands regering tar en aktiv roll i att stå upp för en mer ambitiös linje.

Just nu trycker EU:s råd nämligen på för att begränsa lagens omfattning.

– Vi måste få till en fungerande lagstiftning för djuphavsfisket. Jag uppmanar regeringen och minister Tiilikainen (C) att vara aktiv i rådsförhandlingarna. Vi kan inte stilla se på medan Spaniens och Frankrikes nationella egenintresse styr riktningen på EU:s beslut. Finlands regering har ett ansvar att vara med och driva EU:s politik, säger Torvalds.

Förhandlingarna mellan Europaparlamentet och medlemsstaternas regeringar i EU:s råd kretsar främst kring införandet av ett förbud för bottentrålning på vatten djupare än 800 meter, och huruvida de nya reglerna enbart ska gälla på EU:s vatten eller också för EU:s fiskeflotta i andra vattenområden. Torvalds, som är den enda finländska parlamentarikern aktiv i fiskeriutskottet, är mycket skeptisk till djuphavsfisket.

– Havsbottnen på djupt vatten är en känslig marin miljö och att dammsuga botten på det sätt som sker idag genom bottentrålning är fullständigt ansvarslöst.

Uttalande från Svenska folkpartiet i Helsingfors kretsstyrelsemöte 6.6.2016

SFP i Helsingfors kretsstyrelse är glada över att Helsingfors kretsordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin valt att kandidera för vice ordförandeposten i partiet.

Läs föregående artikel

Gör asyllagarna rimliga!

Lagstiftning om familjeåterföreningar borde ändras i helt motsatt riktning än vad regeringen föreslår.

Läs följande artikel