De flyktingar som kommit hit måste erbjudas en väg in i arbetsliv och samhälle, deras familjer måste få förena sig med dem och deras rättskydd i asylprocessen bör tryggas. Ansvaret för EU:s asyl- och flyktingpolitik ska bäras gemensamt och att ansvaret fördelas mer rättvist mellan medlemsländerna, vilket förutsätter bättre möjligheter att lagligt ta sig till EU.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Henriksson: Jag är glad att vi kan hjälpa de utsatta barnen

Efter regeringspartiernas överenskommelse bereder inrikesministeriet emottagandet av sammanlagt 175 asylsökande i sårbar situation, främst barn och ensamförsörjarfamiljer, från flyktingförläggningarna i Grekland och andra EU-länder i medelhavsområdet.