De flyktingar som kommit hit måste erbjudas en väg in i arbetsliv och samhälle, deras familjer måste få förena sig med dem och deras rättskydd i asylprocessen bör tryggas. Ansvaret för EU:s asyl- och flyktingpolitik ska bäras gemensamt och att ansvaret fördelas mer rättvist mellan medlemsländerna, vilket förutsätter bättre möjligheter att lagligt ta sig till EU.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »