De flyktingar som kommit hit måste erbjudas en väg in i arbetsliv och samhälle, deras familjer måste få förena sig med dem och deras rättskydd i asylprocessen bör tryggas. Ansvaret för EU:s asyl- och flyktingpolitik ska bäras gemensamt och att ansvaret fördelas mer rättvist mellan medlemsländerna, vilket förutsätter bättre möjligheter att lagligt ta sig till EU.

Annica Tallqvist

Ledningens assistent

Kontakt »

Svenska riksdagsgruppens sommarmöte: Höjd flyktingkvot och en humanitär korridor behövs nu för att hjälpa afghanerna

– Det är på sin plats och självklart att Finland inte avvisar afghaner för tillfället. Men det räcker inte. Vi måste införa snabba processer för att ta hand om dem som nu svävar i livsfara. Det inkluderar också deras familjer – familjeåterföreningsprocessen måste göras smidig och snabb för dessa människor. Det måste kännas ofattbart tungt för många av de i Finland bosatta personer som nu är oroliga för sina anhöriga.

Henriksson: Jag är glad att vi kan hjälpa de utsatta barnen

Efter regeringspartiernas överenskommelse bereder inrikesministeriet emottagandet av sammanlagt 175 asylsökande i sårbar situation, främst barn och ensamförsörjarfamiljer, från flyktingförläggningarna i Grekland och andra EU-länder i medelhavsområdet.