Politik A-Ö: Migration

Den moderna världen har blivit allt mindre. Finländare söker nya utmaningar i andra länder och utlänningar gör det samma i Finland. Vår migrationspolitik ska stöda denna process. Byråkratin och samhällsklimatet får inte vara hinder för Finlands tillväxt.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »