EFSI-fonden är ett bra verktyg för att få fart på EU:s industrihjul

EU-kommissionen uttalade under Europaparlamentets plenarsession i Strasbourg planen för den Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar, den s.k. EFSI-fonden.

Europaparlamentariker Nils Torvalds ser EFSI som ett bra verktyg för EU att skapa förutsättningar för investeringar då den dessutom bevakar små- och medelstora industriers intressen.

– EFSI-projekten som godkänns ska ha ett större europeiskt mervärde och en högre högriskprofil än vanliga Europeisk Investeringsbankens (EIB) projekt. I det här hänseendet måste kvaliteten på projekten ännu förbättras, konstaterar Torvalds.

– Vi har sett att det finns ett mervärde i att sluta ge gratis pengar till projekt, och istället bevilja lån och garantier till projekt med större förhandskontroll och bättre återkoppling.

– Europeiska revisionsdomstolen visar i sin senaste rapport att det fuskas med EU medel, speciellt kring utdelning av pengar inom kohesionsfonderna.

– I bakgrunden finns en målsättning att göra EFSI permanent. Jag ser fram emot kommissionens utvärdering av EFSI och deras förslag på hur fonden ska leva vidare.

Gör asyllagarna rimliga!

Lagstiftning om familjeåterföreningar borde ändras i helt motsatt riktning än vad regeringen föreslår.

Läs föregående artikel

Torvalds utreder Panama-pappren

Europaparlamentet har beslutat att inrätta en utredningskommitté som ska granska avslöjandena om skatteflykt i de så kallade ”Panama-pappren”.

Läs följande artikel