Gränserna för förlossningsverksamhet måste ses över

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se över gränserna för förlossningsverksamheten vid våra sjukhus. Wickström är orolig för den säkerhetsrisk som det minskade antalet BB-avdelningar föranleder till.

Den tillfälliga förordningen kräver att det behöver födas 1000 barn per år för att förlossningsverksamheten ska få finnas kvar. Med tanke på den sjunkande nativiteten i hela landet skulle det vara viktigt att se över denna gräns menar Wickström. 

– Gränsvärdet brukar motiveras med kvaliteten av vården. Personligen är jag skeptisk till det här argumentet samt till alltför stora BB-avdelningar vilka även medför en risk ur ett säkerhetsperspektiv. Det måste finnas BB-avdelningar också utanför de största städerna. Det är för familjernas bästa, säger Wickström. 

I hans hemregion Västnyland finns det för tillfället bara en BB-avdelning och den är i Lojo. Där uppnår man gränsvärdet på 1000 barn men Wickström är orolig om dylika sjukhus får behålla förlossningsverksamheten kvar. 

– Då Ekenäs BB-avdelning drogs in har antalet vägfödslar ökat, vilket förstås inte är bra varken ur barnets eller mammas säkerhetsperspektiv. Situationen är likadan på andra ställen där BB-avdelningar försvunnit som t.ex. i Borgå, säger Wickström. 

I medierna diskuteras om vikten av att nativiteten i Finland borde höjas. Det kräver en familjevänlig politik dit också BB-verksamheten hör. Ett allt för centraliserat BB-nätverk är inte en ändamålsenlig utveckling, menar Wickström.

– SFP vill att Finland är världens barnvänligaste land. Det är viktigt att en barn- och familjevänlig politik genomsyrar allt beslutsfattande, på alla nivåer, och att vi aktivt tar tag i de utmaningar som finns, säger Wickström.

Henriksson: Det finlandssvenska teckenspråket behöver särskilt stöd

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonade betydelsen av de språkliga rättigheterna i sitt festtal på finlandssvenska teckenspråkigas årsfest på lördagen i Jakobstad. Det finlandssvenska teckenspråket kräver särskilt stöd och bevakning, eftersom antalet användare är mycket litet. Enligt UNESCO:s kriterier är språket allvarligt hotat.

Läs föregående artikel

Norrback: Högskolestuderandens måltidsstöd ska inte användas i politiskt syfte

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål till riksdagens talman om användningen av högskolestuderandenas måltidsstöd. Norrback vill veta vad regeringen kommer att göra för att statliga medel som är avsedda för högskolestuderandens måltidsstöd inte används i politiskt syfte.

Läs följande artikel