Att lägga ner förlossningssjukhus tills nätet är decimerat tillräckligt för att förlossningarna på vägarna och i hemmet ska öka är en livsfarlig politik, men någonting som tyvärr redan har blivit verklighet. Centraliseringsivern får inte drabba den enskilda invånarens trygghet och våra barns framtid.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Lojo bb:s framtid får inte äventyras

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bestört över nyheten som publicerats i tidningen Länsi-Uusimaa där man lyfter fram stängning av Lojo förlossningsverksamhet (bb) som ett alternativ då HUS bör hitta inbesparingar på 90 miljoner euro inför nästa år.

Vad handlar välfärdsområdesvalet egentligen om, Bimba?

Soteval, landskapsval, regionval, välfärdsområdesval – det länge omtalade välfärdsområdesvalet har burit många namn – men vad är det egentligen vi röstar om i valet den 23 januari 2022? Vi vänder oss till SFP:s representant i social- och hälsovårdsutskottet, Veronica ”Bimba” Rehn-Kivi.

Utred flytt av förlossningarna till Borgå

– Idag har vi nåtts av nyheten att utrymmena vid Barnmorskeinstitutet är mögeldrabbade och bör tas ur funktion. Det är en sorlig nyhet och många har drabbats av hälsoproblem, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Upp till bevis, HNS

Nämnden för Borgå sjukvårdsområde fattade i går på sitt möte med rösterna 7–6 beslut om att inte ansöka om tilläggstid för förlossningsavdelningen vid Borgå sjukhus.