Att lägga ner förlossningssjukhus tills nätet är decimerat tillräckligt för att förlossningarna på vägarna och i hemmet ska öka är en livsfarlig politik, men någonting som tyvärr redan har blivit verklighet. Centraliseringsivern får inte drabba den enskilda invånarens trygghet och våra barns framtid.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare och internationell sekreterare

Kontakt »

Utred flytt av förlossningarna till Borgå

– Idag har vi nåtts av nyheten att utrymmena vid Barnmorskeinstitutet är mögeldrabbade och bör tas ur funktion. Det är en sorlig nyhet och många har drabbats av hälsoproblem, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Upp till bevis, HNS

Nämnden för Borgå sjukvårdsområde fattade i går på sitt möte med rösterna 7–6 beslut om att inte ansöka om tilläggstid för förlossningsavdelningen vid Borgå sjukhus.