Haglund återvald till SFP:s partiordförande

Carl Haglund återvaldes till SFP:s partiordförande på partidagen i Pedersöre. Valet av Haglund var enhälligt.

– Det känns motiverande att fortsätta leda partiet. Vi är starkare och mera enade än någonsin också om vårt rikspolitiska inflytande just nu är mindre än tidigare. Ambitionen är att göra konstruktiv oppositionspolitik med genomtänkta alternativ till regeringens politik, säger Haglund.

SFP väljer ordförande för ett år i taget. Haglund har lett SFP sedan 2012. Carl Haglund är riksdagsledamot från Esbo och ekonomie magister.

SFP valde tre nya vice ordförande

SFP:s nya vice ordförande är Mikaela Björklund, Christina Dahlblom och Nicke Wulff.

Läs föregående artikel

Helsingfors ledningssystem

SFP:s fullmäktigegrupp är beredd att förnya stadens ledningssystem.

Läs följande artikel