Haglund invald i Nordiska rådets presidium

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Carl Haglund, blir ny medlem i Nordiska rådets presidium.

Nordiska rådets politiska ledning, presidiet, har ansvaret för övergripande politiska frågor, planering och budget samt det utrikes- och säkerhetspolitiska parlamentariska samarbetet. Mellan sessionerna är presidiet det högsta beslutande organet inom Nordiska rådet.

– Det känns naturligt och motiverande att ta en ledande och aktiv roll inom det nordiska samarbetet, säger Haglund.

Stäng Hanaholmens kolkraftverk

SFP i Helsingfors kretsstyrelse vill att staden ska satsa på förnyelsebar energi och tycker därför att Hanaholmens kraftverk borde avvecklas.

Läs föregående artikel