Haglund: ”Nu ska vi köra hårt”

Svenska folkpartiet i Finlands partidag i Hangö påbörjades med ett tal av partiordförande, försvarsminister Carl Haglund.

– Om en vecka avgörs valet, säger Haglund.

– Då skall arbetet som Elisabeth Rehn i tiden startade i Europaparlamentet få en fortsättning. Inom Svenska folkpartiet har vi alltid fått vara stolta över våra kunniga och arbetsamma parlamentariker som gjort väl ifrån sig. Den tvåspråkiga nationen Finland behöver en talesperson i parlamentet. 

I sitt öppningstal behandlade Haglund också den aktuella debatten om skolsvenskan.

– Argumentationen som upphovsmakarna använder sig av då det propagerar för sitt initiativ är att allt fler vill lära sig en ännu bättre svenska om man gör den frivillig. Resultaten av dylika försök har vi sett tidigare då studentsvenskan blev frivillig. Det ledde till att andelen som skriver svenska nästan halverats. Samtidigt har andelen som skriver exempelvis franska eller tyska minskat än mer dramatiskt. I dagens värld borde vi lära oss fler språk – inte färre. SFP är och förblir en motkraft mot alla dem som vill göra Finland till en isolerad och monokulturell stat långt borta i norr. 

– Nu ska vi köra hårt, dela ut vareviga valbroschyr- och tidning och vi ska uppmana varenda vän och bekant att gå och rösta. Vi ska röra oss bland folk och vi ska prata om varför Europa är viktigt och varför det är värt att rösta. Vi ska vända varenda sten som finns att vända och vi ska göra en riktigt kanonbra slutspurt! För så viktigt är faktiskt EU-valet. Tillsammans ska vi vinna valet nästa söndag – för ett svenskt folkparti nära dig!  Tack ska ni ha! Härmed förklaras partidagen 2014 officiellt öppnad.

Talet i sin helhet

Vi behöver en välfärdsreform

Mikaela Nylander säger att vi behöver en välfärdsreform.

Läs föregående artikel

Mannfolk ny vice ordförande för SFP

Svensk Ungdoms tidigare förbundsordförande Niklas Mannfolk valdes till SFP:s vice ordförande under partidagen i Hangö.

Läs följande artikel