Vi behöver en välfärdsreform

Mikaela Nylander säger att vi behöver en välfärdsreform.

För att rädda välfärdssamhället måste arbetets och utbildningens roll bli viktigare i morgondagens välfärdssamhälle. Vi måste komma bort från den statiska synen på välfärdsstaten, där vi som medborgare enbart är mottagande part.

– Vi måste lära oss att tänka i nya banor. Vi behöver en välfärdsreform och jag vill se den definierad i vårt nya partiprogram, säger Nylander.

Nylander säger att vi måste höja sysselsättningsgraden och få flera människor i vårt samhälle med i arbetslivet. Flitfällorna måste en gång för alla skrotas. Det viktiga är att alla är med i arbetslivet mer än förr. Vi har inte råd att tacka nej eller förhålla oss nedlåtande till yrken som fått en lägre status – varje jobb är värdefullt. Nylander är också glad att tjänstemannacentrales STTK har signalerat beredskap att höja pensionsåldern.

– Det behövs i en välfärdsreform, precis som åtgärder som gör att folk orkar arbeta längre, säger Nylander.

Nylander berörde också de krav på förändringar som utbildningen. Krav på större enheter med ett högre minimiantal studerande kommer att leda till förändringar.

– Om vi nu inte skapar hållbara svenska strukturer slås de sönder. Huvudlinjen bör vara att skapa regionala enspråkiga lösningar, inte lokala tvåspråkiga lösningar exempelvis när det gäller gymnasierna, säger Nylander.

Nylanders tal

 

Pitää pystyä ymmärtämään, mistä EU päättää.

Meidän tulee pystyä ymmärtämään, mistä EU päättää. Näin sanoo EU-vaaliehdokas, saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi.

Läs föregående artikel

Haglund: ”Nu ska vi köra hårt”

Svenska folkpartiet i Finlands partidag i Hangö påbörjades med ett tal av partiordförande, försvarsminister Carl Haglund.

Läs följande artikel