Haglund: Stämpla inte invandrare som kostnad.

Den blivande regeringen tycks ha missat att VATT och andra redan forskat i de ekonomiska kostnaderna kring invandring

– Det är tragiskt att man stämplar folk som flyttar till Finland som en kostnad då vi i verkligheten vet att vi behöver fler invandrare för att bevara välfärden på sikt, säger Haglund, i och med att den blivande regeringens migrationspolitiska linjedragning publicerades. Det är bra att flyktingkvoten ska hållas minst på nuvarande nivå även om vi vet att det inte är tillräckligt då flera humana kriser utspelar sig globalt och människor dör dagligen på Medelhavet i sina försök att ta sig till Europa. – EU-kommissionen kräver nu ett större solidariskt ansvar av alla EU länder. Den nya regeringen tycks inte ha ett svar på kravet att bära ett större europeiskt ansvar för den tragiska flyktingkrisen i Medelhavet, konstaterar Haglund.

Syrjinnän vastaisen työn on jatkuttava

Enligt justitieminister Anna-Maja Henriksson är det viktigt att det aktiva arbetet mot diskriminering får en fortsättning även under de följande fyra åren.

Läs föregående artikel

Arbetet med nationalspråksstrategin bör fortsätta

Nationalspråkstrategins mellanrapport publicerades idag. Justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) är mycket nöjd med arbetet kring nationalspråksstrategin.

Läs följande artikel