Hållbar utveckling bör styra regeringsprogrammet

Om man ser hållbar utveckling som ett övergripande mål, nånting som går före allt annat, ska det vara styrande i alla beslut, utan undantag. Nu är det inte så, säger SFP:s Anders Adlercreutz.

– På många sätt får man den uppfattningen att det är regeringsprogrammet som styr redogörelsen och inte tvärtom. Eftersom målet är uppställt för år 2030, borde det vara självklart att siktet är inställt över regeringsperioderna.

Adlercreutz tycker att då Finland vill gå in för hållbar utveckling ska det också synas i hur man styr de inkomster som kommer från utsläppshandeln.

– Dessa inkomster borde inte kanaliseras tillbaka till föroreningskällan, som vi i stor utsträckning nu gör. Då motverkar de sitt syfte. Det borde vara en självklarhet, att utsläppshandelns inkomster går till åtgärder som motverkar klimatförändringen. Minimikravet är att de går till innovationsstöd som strävar till att sänka utsläppen.

Väståbolands kommunorganisation nominerade 10 kandidater

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland har den 14 februari 2017 nominerat 10 kandidater till inför kommunalvalet 2017.

Läs föregående artikel

Helsingfors:Harms-Aalto ställer upp i Helsingfors

Martina Harms-Aalto, mångårig kommunalpolitiker i Grankulla, men sedan 2015 bosatt i Helsingfors, ställer upp på sfp:s lista i kommunalvalet i huvudstaden.

Läs följande artikel