Vi måste värna om vår miljö både på en nationell och internationell nivå. Vi måste gemensamt arbeta för hållbara lösningar vad gäller bl.a. Arktis, utsläpp, naturskydd och miljöförvaltning.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »