Hanna Lönnfors vill fortsätta leda SFP i Nyland

Hanna Lönnfors från Borgå ställer upp för omval till kretsordförandeposten för SFP i Nyland. Lönnfors har lett den nyländska kretsen sedan 2021 och fungerade som vice ordförande för kretsen innan det.

– Jag vill ställa upp för omval för att jag vill fortsätta besöka fältet och träffa aktiva på olika håll i Nyland. Jag vill vara en ordförande som är lätt att kontakta, som finns tillgänglig och som får alla att känna sig delaktiga. Jag tycker det är viktigt att vi har kretsstyrelsemöten på olika håll i Nyland även om sträckorna är långa. Det ger perspektiv på hur stort och brett område vi har och det är en rikedom, säger Lönnfors.

– Vi har haft flera val efter varann. Jag är stolt över det jobb SFP i Nyland gjort i kommunalval och välfärdsområdesval. Nu är det riksdagsval som gäller. Valarbetet har länge präglat kretsens arbete. Därför hoppas jag att vi under det kommande året kan satsa ännu mera på strategiarbete och samarbete över kommungränser, på att diskutera innehåll även i andra sammanhang än val. Vi har mycket att ge varann bara vi har tid att jobba för det gemensamma bästa. Vår uppgift tillsammans skall vara att se möjligheterna att utvecklas på gräsrotsnivå och locka med ännu fler, avslutar Lönnfors.

Lönnfors är fullmäktigeledamot i Borgå och i Östra Nylands välfärdsområde och arbetar som ämneslärare i Sibbo.

Ordförande och kretsstyrelse väljs på SFP i Nylands kretsmöte torsdagen den 11 maj 2023 i Karis, Raseborg.

 

Adlercreutz: Direktivet om byggnaders energiprestanda riskerar bli en katastrof

EU-parlamentet röstade denna vecka om sin ståndpunkt gällande direktivförslaget om byggnaders energiprestanda. Anders Adlercreutz, riksdagsledamot för SFP, är orolig för vad direktivet kan komma att betyda i praktiken.

Läs föregående artikel

Medmänniskor – upp till val!

Den andra april går vi igen till riksdagsval. Ett val som än en gång har en väldigt stor betydelse för oss alla. Ingen av oss kunde för fyra år sedan ana vad som komma skulle, inte minst en global pandemi och ett brutalt anfallskrig av Ryssland vars resultat var att vi startade en process för att föra Finland in i Nato med ett enormt stöd av folket. Det här är en bra påminnelse om varför det är så viktigt att välja in de rätta beslutsfattarna i riksdagen. Vi kan aldrig förutspå vilka kriser som väntar bakom hörnet, men de folkvalda ska kunna agera omedelbart då det behövs. 

Läs följande artikel