Har HUS rent mjöl i påsen?

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har inlett ett profileringsarbete angående Raseborgs sjukhus. Beredningsarbetet gällande sjukhusets har fortskridit och mer info om den kommer inom de närmaste dagarna.

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström har redan en längre tid varit orolig för det spel som pågår kring sjukhusets framtid. Wickström upplever att det skulle ha varit klokast att invänta social- och hälsovårdsreformen innan man slår fast Raseborgs sjukhus framtida profil.

– Det här känns totalt bakvänt. Varför vill man inte vänta på att reformens riktlinjer står klara? Det här får mig att undra ifall HUS har rent mjöl i påsen när det gäller sjukhusets framtid, säger Wickström.

Wickström fungerar också som kommunstyrelseordförande i Ingå. Han poängterar att Raseborgs sjukhus har en viktig betydelse för hela regionen, både när det gäller service på svenska och också gällande andra funktioner i regionen, till exempel Nylands brigad. 

– Det har varit tråkigt att följa med diskussionen, som förstås också påverkar sjukhusets personal negativt då osäkerheten kring sjukhusets framtid diskuteras. Rekrytering av personal till sjukhuset försvåras även i och med detta, säger Wickström.

HUS har påpekat, att det har varit utmanande att få behöriga läkare till Raseborgs sjukhus. Wickström påminner om att det finns utmaningar med att hitta läkar- och vårdpersonal även på andra håll inom HUS, också i huvudstadsregionen. Det här kräver andra åtgärder där arbetstagare och arbetsgivare måste inkluderas, menar Wickström.

– Sjukhuset måste bevaras, men det verkar som att det inte finns utrymme för en ordentlig konstruktiv diskussion. Jag hoppas att man nu avvaktar med att slå fast riktlinjerna för profileringen av sjukhuset. För SFP är det viktigt att vi har ett fungerande sjukhus i Raseborg med samjour, säger Wickström.

SFP:s ministrar: Dags för nordiskt e-id

Det har redan i flera år varit uttalat att det ska vara lättare att skaffa mobilabonnemang och öppna bankkonto i Norden, när den gemensamma elektroniska identifikationen (e-id) – som SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson, länge arbetat för – framskrider. Enligt henne är det viktigt att också finländska myndigheter hänger med i utvecklingen, då Danmark och Norge gör framsteg. SFP hoppas se konkreta resultat även i Finland och att frågan prioriteras.

Läs föregående artikel

Nu tar Europa tag i kampen mot hatprat

Under EU:s justitieministermöte i Zagreb i Kroatien i veckan, framhöll samtliga europeiska länder viljan över att tillsammans ta tag i kampen mot hatprat. SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson som förde Finlands talan under mötet, var den som under Finlands EU ordförandeskap tog upp vikten om rättsstatsprincipen och kampen mot hatprat.

Läs följande artikel