Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppmotion

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors anser att det är viktigt utveckla området kring Södra hamnen.

Sedan Guggenheim-museiplanen skrinlagts är det viktigt att utveckla Södra hamnen och Salutorgsområdet som en helhet.

Vi undertecknade föreslår i denna gruppmotion att en strandpromenad planeras, som sträcker sig från Olympiateminalen ända till Skatuddsterminalen. Längs den kan vid sidan av de existerande elementen med Gamla Saluhallen och Salutorget i spetsen planeras in parkplanteringar, caféer och motsvarande.

På den tomt som hade reserverats för Guggenheim-museet kunde lämpligen placeras en paviljong med Östersjön som tema, med utrymmen för både permanenta och tillfälliga utställningar.

Björn Månsson

Gunvor Brettscheider

Laura Finne-Elonen

Jan D. Oker-Blom

Marcus Rantala

Var är de strategiska åtgärderna i budgeten?

Statsbudgeten för 2017 debatteras idag i riksdagen. I sitt regeringsprogram proklamerar regeringen olika strategiska åtgärder för att höja sysselsättningsgraden och stärka tillväxten. Tyvärr lyser dock dessa med sin frånvaro i budgetförslaget.

Läs föregående artikel

Helsingfors: Uttalande från SFP i Helsingfors kretsstyrelsemöte

Helsingfors kretsstyrelse diskuterade debattklimatet i Finland och nominerade kommunalvalskandidater under kretsstyrelsemötet.

Läs följande artikel