Helsingfors: Uttalande från SFP i Helsingfors kretsstyrelsemöte

Helsingfors kretsstyrelse diskuterade debattklimatet i Finland och nominerade kommunalvalskandidater under kretsstyrelsemötet.

Många viktiga diskussioner förs dagligen om ärenden som påverkar vår vardag. Vissa ärenden väcker mera känslor än andra, vilket Guggenheimdiskussionen är ett färskt exempel på. Därför vill SFP i Helsingfors kretsstyrelse betona vikten av ett sunt och fungerande debattklimat och ta avstånd från hatretoriken. Kretsstyrelsen vill värna om ett öppet och konstruktivt debattklimat, fritt från osakliga påhopp.

– Vi förtjänar en aktiv och konstruktiv debatt med våra förtroendevalda, kommunalvalskandidater och alla helsingforsare, så vi tillsammans kan fortsätta fatta beslut som gagnar oss alla, säger SFP i Helsingfors kretsordförande Cecilia Ehrnrooth.

Kretsstyrelsen nominerade dessutom följande kandidater inför kommunalvalet 2017: Teija Chiariello, Benjamin Ellenberg, Björn Fant, Runa Ismark, Lotta Keskinen, Björn Keto, Ville Kohvakka, Ann-Louise Laaksonen, Johan Lund, Liisa Melin, Åsa Myrberg, Ralf Nikander, Karin Palmén, Esa Puurtinen, Lotta Rosenqvist, Rabbe Sandelin (obunden), Kenneth Stambej, Anna Strömberg, Sebastian Weckman, Lena Wenman och Sara Wikström.

De tidigare nominerade är: Linda Ahlblad, Silja Borgarsdóttir Sandelin, Frans Cederlöf, Cecilia Ehrnrooth, Laura Finne-Elonen, Ira Grandén, Peter Hackman, Anna Jungner-Nordgren, Björn Månsson, Oscar Ohlis, Jan D. Oker-Blom, Marcus Rantala, Niklas Rönnberg, Karin Toyoda, Tove Ørsted. Kommunalvalet i Finland hålls den 9.4.2017.

Det är möjligt att nominera kandidater i valet fram till den sista februari 2017.

För mer information: Cecilia Ehrnrooth, kretsordförande, 050 3310244, cecilia.ehrnrooth(at)gmail.com

Anna Strömberg, kontaktchef, 050 555 4607, anna.stromberg(at)sfp.fi

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppmotion

SFP:s fullmäktigegrupp i Helsingfors anser att det är viktigt utveckla området kring Södra hamnen.

Läs föregående artikel

Nylund: Inga pengar för svenskan då det behövs som mest

Riksdagsledamot Mats Nylund är besviken över att Folktinget inte får tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott.

Läs följande artikel