Henrik Wickström ställer upp i riksdagsvalet 2023

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström kandiderar i riksdagsvalet 2023 i Nylands valkrets. Wickström säger att han vill vara med och jobba för trygghet i samhället.

-Vi lever i otrygga tider med flera kriser som berör oss alla. Jag vill vara med och skapa trygghet i samhället här hos oss i Finland, i Europa och i världen. För det krävs det omsorgsfull politik som baserar sig på ett snabbt internationellt samarbete, säger Wickström. 

-Det är viktigt att vi vågar satsa på människors välmående. Jag vill åtgärda utmaningarna vi har i Finland med psykisk ohälsa vilka vuxit i och med coronaepidemin. Jag vill se till att du får rätt vård och hjälp i tid på eget modersmål oberoende ålder, säger Wickström. 

Wickström säger att Finland måste bedriva en bättre framtidspolitik då det kommer till företagsfrågor. 

-För mig är det viktigt att skapa framtidstro. Vi måste stärka företagens verksamhetsförutsättningar, satsa på en sporrande sysselsättningspolitik och på utbildning och forskning, säger Wickström. 

Wickström är hemma från Ingå och han säger att det har skapat för honom förståelse för hur viktigt det är med en fungerande infrastruktur. 

-Infrastruktur har alltid varit en viktig fråga för mig. Jag vill jobba för att vi har ett hållbart vägnät i Finland samt att spårtrafiken utvecklas, däribland kustbanan. 

Wickström är bosatt i Ingå där han är kommunfullmäktigeledamot och kommunstyrelseordförande. Wickström sitter också i välfärdsområdesfullmäktige och är styrelsen andra viceordförande i västra Nylands välfärdsområde. Därtill är han styrelsemedlem i HUS styrelse. Till vardags jobbar Wickström som sakkunnig inom näringslivsfrågor på Företagarna i Finland. 

Wickström kandiderar nu i sitt tredje riksdagsval. I välfärdsområdesvalet i vintras samlade Wickström 5865 röster vilket var tredje flest i hela landet och mest i västra Nylands välfärdsområde. SFP i Nyland nominerar sina första kandidater på sitt kretsmöte 21.4.

Adlercreutz: Medlemskap i Nato ett naturligt nästa steg

- Den 24 februari vaknade vi upp till en förändrad värld, sade svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz i sitt anförande i dagens remissdebatt om redogörelsen om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön.

Läs föregående artikel

Nylander kandiderar i riksdagsvalet 2023

Statssekreterare Mikaela Nylander nomineras till kandidat i riksdagsvalet 2023 på SFP i Nylands kretsmöte på torsdag kväll.

Läs följande artikel