Henrik Wickström vill bli SFP:s ordförande

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström, 29, ställer sig till förfogande som SFP:s nästa ordförande. Det meddelar Wickström idag på en pressträff i Helsingfors.

– Under de senaste veckorna har flera frågat mig om jag kan ställa upp i ordförandevalet. Efter att ha funderat på saken har jag bestämt mig att ställa mig till förfogande. SFP som parti har gett mig väldigt mycket. Nu är det min tid att ge tillbaka till partiet och ställa mig till förfogande i partiordförandevalet. Jag vill ge mitt bidrag till i debatten då partiets framtid formas. Jag vill sätta mitt engagemang, tid och omtanke helhetsmässigt på världens bästa folkrörelse, säger Wickström.

Wickström är född, uppvuxen och bosatt i Ingå. Han är hemma från en jordbrukarfamilj. Till utbildningen är han politices magister och innan riksdagsarbetet arbetade han för Företagarna i Finland med näringslivsfrågor.
Wickström har varit viceordförande för SFP sedan 2019. I Ingåfullmäktige har han medverkat sedan 2013. I riksdagsvalet 2023 samlade han över 7300 röster vilket var tredje flest inom SFP. 

– För mig betyder SFP mycket. Inom SFP arbetar vi tillsammans för landets bästa. Inom SFP agerar vi tillsammans. Alltid. Vi har tydliga gemensamma värderingar och vi vill alltid jobba för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Jag vill stärka partiets profil som ett liberal-borgerligt parti med ett starkt socialliberalt hjärta. SFP har en viktig roll att arbeta för landets tvåspråkighet men vårt arbete behövs även på många flera fronter. 

 – Jag vill att SFP ska bli det ledande bildningspartiet. SFP har alltid talat för skolans och kulturens betydelse. Jag vill därutöver att SFP ska jobba fram klara och tydliga förslag på hur vi ska lösa utmaningarna inom vården. Vi ska våga tänka om. Vi ska satsa på förebyggande vård och se till att alla finländare får rätt vård i tid på eget modersmål. Service ska också finnas ute på landsbygden. SFP är det starkaste tillväxtpartiet i Finland. Vi ska bevisa hur vi kan få Finlands ekonomi på fötter igen. Det sker inte enbart genom nedskärningar utan vi behöver tillväxt. Här är hela exportkusten ytterst viktig. Det är vi tillsammans som ska våga komma med nya lösningar till de utmaningar som finns i människornas vardag, säger Wickström. 

Wickström säger att politiken har polariserats och nu är det motsättningarna som lockar. Enligt honom är SFP ett statsbärande parti och SFP ska inte gå in i ett spel mellan högern och vänstern. Wickström vill förena regionerna inom SFP och lyfta fram unga.

– Vi ska våga vara oss själva. Men det kräver att vi ändrar sättet på att göra politik. Nya tankar, utspel och tillräckligt många synliga profiler behövs. En person ska inte bara synas utåt. Jag vill ge plats åt fler nya personer i vår organisation.  Jag är en lagspelare och vill känna att alla får sin plats i debatten inom SFP. Jag vill inte att SFP ska vara ett toppstyrt parti. Hela partistyrelsen, kretsarna och lokalavdelningarna ska inkluderas mycket starkare i det politiska arbetet. Jag vill se ett starkare programarbete och en bättre kommunikation externt. Alla i Finland ska vara medvetna om vad SFP har för åsikt. Vi ska vara ett parti som vågar, säger Wickström 

Cecilia Achrén ny ordförande för Väståbolands kommunorganisation i SFP

Svenska folkpartiets kommunorganisation i Väståboland (VÅKO) har på sitt årsmöte i Nagu den 14.3 valt ny ordförande och styrelse.

Läs föregående artikel

SFP är nöjd med utgångsläget, men många tuffa förhandlingar är att vänta

Under fredagen 15.3 ordnades en presskonferens för alla Varhas invånare där beredande tjänstemän presenterade ett första utkast till servicenätverk för social- och hälsovårdstjänster. Beredningen är endast ett första utkast och har ännu inte behandlats politiskt. Dessa förhandlingar blir aktuella inom de kommande veckorna.

Läs följande artikel