SFP är nöjd med utgångsläget, men många tuffa förhandlingar är att vänta

Under fredagen 15.3 ordnades en presskonferens för alla Varhas invånare där beredande tjänstemän presenterade ett första utkast till servicenätverk för social- och hälsovårdstjänster. Beredningen är endast ett första utkast och har ännu inte behandlats politiskt. Dessa förhandlingar blir aktuella inom de kommande veckorna.

Med hänvisning till det utkast som presenterades av tjänstemännen ser utgångsläget för det svenskspråkiga Egentliga Finland bra ut. Exempelvis har skärgårdens särdrag, då det kommer till tillgängligheten av service, tagits väl i beaktande. Enligt nuvarande plan skulle verksamheten fortsätta i samtliga enheter i skärgården.

Enligt utkastet skulle Varhas nuvarande 53 serviceställen minska till 35 i antal. Bland dessa 35 finns medräknat Kaskisbackens koordinerande sote-central i Åbo som enligt plan ska stå färdig år 2027. Kaskisbackens sote-central ska förutom betjäna svenskspråkiga Åbobor, också fungera som en knytpunkt för de mindre serviceställena i Pargas och Kimitoön. Detta för att säkerställa en fungerande vårdkedja på svenska.

– När nya Kaskisbacken enligt planen står färdig år 2027, har vi skapat en fullständig vårdkedja, från skärgårdens servicepunkt ända till specialsjukvården i Åbo säger SFP:s gruppordförande Merja Fredriksson.

Trots att utgångsläget då SFP går in i förhandlingarna ser bra ut, betyder det ändå att politikerna har tuffa månader framför sig med många svåra beslut. Servicenätverket för social- och hälsovården är bara en del av hela Varhas servicenätverk, som enligt nuvarande tidsplan kommer upp till beslut i fullmäktige i juni.

Henrik Wickström vill bli SFP:s ordförande

SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström, 29, ställer sig till förfogande som SFP:s nästa ordförande. Det meddelar Wickström idag på en pressträff i Helsingfors.

Läs föregående artikel

Ramieza Mahdi vill bli vice ordförande för SFP

Ramieza Mahdi ställer sig till förfogande som vice ordförande för Svenska folkpartiet i Finland.

Läs följande artikel