Henriksson, Adlercreutz och Bergqvist blir ministrar i regeringen Orpo

Svenska folkpartiet kommer att ha tre ministrar i den kommande regeringen. SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson blir undervisningsminister med ansvar även för de nordiska frågorna, Svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Anders Adlercreutz blir Europa- och ägarstyrningsminister och riksdagsledamot Sandra Bergqvist blir idrotts- och ungdomsminister (2 år).

– Regeringen satsar nu på de grundläggande färdigheterna – alla ska kunna läsa, skriva och räkna då de har slutfört den grundläggande utbildningen. Vi vill ge arbetsro och mera tid åt både eleverna och lärarna. Vi kommer att satsa på skolan och riktar därför ytterligare 200 miljoner till den grundläggande utbildningen. Finland ska tillbaka till världstoppen när det kommer till utbildningen, säger Henriksson. 

– I den oroliga tid vi lever i är ett nära europeiskt samarbete allt viktigare. Tillsammans ska vi arbeta för ett mer hållbart och konkurrenskraftigt EU som står upp för de gemensamma värderingarna om mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och demokratin, säger Adlercreutz.

– Finland behöver en välmående befolkning. Idag ser vi en ökande trend av utanförskap och utslagning av unga. Dessutom har ungas mentala välbefinnande överlag försämrats. Även den stillasittande livsstilen bland finländarna skapar idag olika hälsoproblem. Vi behöver åtgärder som stärker både den mentala och fysiska hälsan, säger Sandra Bergqvist.

SFP:s partistyrelse och riksdagsgrupp samlades till möte på måndagen för att ta beslut om partiets ministrar.  SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson presenterade ministervalen vid en presskonferens på SFP:s partikansli den 19. juni.

 

SFP:s ministrar:

Undervisningsminister: Anna-Maja Henriksson

Anna-Maja Henriksson är justitieminister och har fungerat som SFP:s ordförande sedan 2016. Henriksson valdes första gången till justitieminister år 2011 och är den som innehaft justitieministerportföljen längst i Finland. Henriksson är SFP:s riksdagsledamot från Vasa valkrets sedan 2007. 

Europa- och ägarstyrningsminister: Anders Adlercreutz
Anders Adlercreutz är SFP:s riksdagsledamot och Svenska riksdagsgruppens ordförande Adlercreutz valdes första gången till riksdagen år 2015 från Nylands valkrets.

Idrotts- och ungdomsminister (2 år): Sandra Bergqvist

Sandra Bergqvist är SFP:s riksdagsledamot. Bergqvist valdes för första gången till riksdagen år 2019 från Egentliga Finlands valkrets.

Borgå och Raseborgs sjukhus blir kompetenscenter för tvåspråkig vård

SFP:s riksdagsledamöterna Otto Andersson och Henrik Wickström är glada då Borgå och Raseborgs som enda sjukhus i Finland nämns i regeringsprogrammet. Båda sjukhusen ska bli nätverksbaserade kompetenscenter för att stödja verkställandet av de språkliga rättigheterna.I regeringsprogrammet är det enbart de här de två sjukhusen som nämns.

Läs föregående artikel

Österbottens välfärdsområde fortsätter med gratis preventivmedel

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde höll sitt sista möte inför sommarpausen måndagen 19.6. På föredragningslistan fanns många intressanta ärenden och beslut för styrelsen. En av de stora frågorna som diskuterades gällde personalens välbefinnande. Styrelsen fick ta del av en lägesöversikt som innehöll en lång rad åtgärder och projekt som relaterar till de anställdas välbefinnande och trivsel samt rekrytering.

Läs följande artikel