Österbottens välfärdsområde fortsätter med gratis preventivmedel

Styrelsen för Österbottens välfärdsområde höll sitt sista möte inför sommarpausen måndagen 19.6. På föredragningslistan fanns många intressanta ärenden och beslut för styrelsen. En av de stora frågorna som diskuterades gällde personalens välbefinnande. Styrelsen fick ta del av en lägesöversikt som innehöll en lång rad åtgärder och projekt som relaterar till de anställdas välbefinnande och trivsel samt rekrytering.

I lägesöversikten tas upp bland annat avlönad praktik för sjukskötarstuderande, ett garanterat arbetskontrakt åt läkare som utför sina sista praktiker och omfattande marknadsföring av Österbottens välfärdsområde som arbetsgivare. För den nuvarande personalen utvecklar och utvärderar man olika arbetsplatsförmåner och utvidgar t.ex. möjligheterna för personalen att själva planera sina arbetsturer. Personalsektionen har beslutat om ibruktagande av cykelförmån för de anställda och ärendet är nu under beredning. Personalsektionen leds av Hans-Erik Lindqvist (SFP).

Ett viktigt ärende som nu går vidare gäller upphandlingen av det nya gemensamma patientdatasystemet för Österbottens välfärdsområde. Det inhemska företaget Tietoevry har vunnit konkurrensutsättningen och i fredags löpte även besvärstiden ut. Förberedelserna för att ta i bruk datasystemet Lifecare inleds redan under hösten 2023. Ett gemensamt datasystem för välfärdsområdet förväntas underlätta för personalen, möjliggöra enhetligare processer och förbättra patientsäkerheten i samband med t.ex. förflyttningar mellan enheter. SFP:s representant i den parlamentariska arbetsgruppen som jobbat med upphandlingen av patientdatasystemet är Johan Kullas.

Utöver detta beslöt styrelsen att välfärdsområdet även i fortsättningen skall erbjuda gratis preventivmedel för under 25-åringar. Förutom preventivmedel erbjuds även handledning och rådgivning, för att minska på det ökande antalet könssjukdomar. Enligt forskningen minskar tillgången till gratis preventivmedel antalet arborter, vilket ligger i linje med framtids- och anpassningsprogrammets satsningar på förebyggande insatser.

Henriksson, Adlercreutz och Bergqvist blir ministrar i regeringen Orpo

Svenska folkpartiet kommer att ha tre ministrar i den kommande regeringen. SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson blir undervisningsminister med ansvar även för de nordiska frågorna, Svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Anders Adlercreutz blir Europa- och ägarstyrningsminister och riksdagsledamot Sandra Bergqvist blir idrotts- och ungdomsminister (2 år).

Läs föregående artikel

Otto Andersson vald till ordförande för Svenska riksdagsgruppen

Riksdagsledamot Otto Andersson har valts till gruppordförande för Svenska riksdagsgruppen. Riksdagsgruppen valde ny ordförande efter att Anders Adlercreutz valdes till Europa- och ägarstyrningsminister. Andersson valdes till riksdagen 2023 från Nylands valkrets. Han är hemma från Lovisa.

Läs följande artikel