Henriksson: Äldre behöver trygga sociala kontakter

– Vi måste hitta lösningar som gör att äldre personer kan ha trygga sociala kontakter också under coronakrisen. Nu är exempelvis serviceboendena helt stängda för utomstående. Det skär i mitt hjärta varje gång jag tänker på de äldre som inte kan ta emot besök av sina barn och barnbarn på serviceboendet. Vi måste vara kreativa och hitta trygga lösningar som ändå möjliggör social kontakt, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

En riktig solstråle var det serviceboende som denna vecka gick in för ett flyttbart tillfälligt utrymme för att möjliggöra kontakt. Där finns skilda ingångar och glasskivor mellan halvorna och en ökad rengöring och på det sättet kan man möjliggöra att äldre får träffa sina anhöriga. Andra har infört träffar via öppna dörrar eller fönster. 

– Fler borde gå in för den här typen av lösningar och helst flyttbara utrymmen. Då får man åtminstone ses och prata, även om kramarna får bli tills senare, säger Henriksson.

– Vi har hört om fall där äldre i terminalvård nekas möjlighet att träffa sina långvariga makar under den ofta rätt korta tid de har kvar. Också under svåra förhållanden måste var och en ha rätt till ett värdigt slut omgiven av sina allra närmaste. 

Henriksson säger att det speciellt inom terminalvården måste gå att hitta lösningar som gör att anhöriga kan träffa den sjuka. Hon nämner avgränsade avdelningar för palliativ vård och säkra utrymmen som exempel på lösningar som kunde fungera.

– Också de över 70-åringar som har uppmanats isolera sig behöver på sikt någon form av sociala kontakter. Kanske kan man träffas ute på gården eller via en promenad där vi ser till att hålla avstånden. Det är viktigt att vi minskar smittospridningen och att vi skyddar våra äldre, men vi måste också tänka på det mentala välmåendet och vikten av att träffa sina nära och kära, säger Henriksson. 

Regeringen har uppmanat personer som är över 70 år att undvika närkontakter och att undvika att röra sig utanför hemmet. Anhöriga uppmanas undvika onödiga besök hos personer över 70 år för att förhindra att viruset sprids. Regeringen kommer inkommande söndag att fortsätta diskutera hur samhället steg för steg på ett kontrollerat sätt kan avstå från de gällande restriktionerna.

SFP etablerar sig i Tavastland och stärker sin sits i Satakunta

Intresset för SFP:s politik har vuxit kraftigt under de senaste åren. Partiets politik har efterfrågan och tillväxten fortsätter utanför de traditionella verksamhetsområdena. Nu har SFP grundat sin senaste lokalavdelning i Tavastland.

Läs följande artikel