Henriksson: Arbetet för psykisk hälsa måste prioriteras i ramrian

Varje människa som lider av psykisk ohälsa är en individuell tragedi för mycket.

SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson uppmanar regeringen att i ramrian fatta beslut om utarbetandet av ett nationellt program för mental hälsa.

– Psykisk ohälsa förorsakar mänskligt lidande och miljardkostnader för samhället årligen. Trots det har den psykiska hälsan tyvärr ändå blivit i skymundan i vårdreformen, säger Henriksson.

Henriksson påminner också om att den s.k. Saari arbetsgruppens nyligen utgivna rapport om ojämlikhet lyfter upp den svaga och regionalt ojämlika tillgången till mentalvårdstjänster.

– Varje människa som lider av psykisk ohälsa är en individuell tragedi för mycket. Varje euro som investeras i arbetet för psykisk hälsa betalar sig själv tillbaka mångfalt, både ur en mänsklig och nationalekonomisk synvinkel. Vi behöver ett långsiktigt nationellt program för mental hälsa.

– Främjandet av den mentala hälsan förbättrar även förutsättningarna för sysselsättning. Också därför skulle det vara motiverat att regeringen i ramrian vidtar åtgärder för att förstärka arbetet för psykisk hälsa.

Henriksson: Utbildning av lantmäteriingenjörer på svenska behövs

Det råder brist på svenskkunniga förrättningsingenjörer vid Lantmäteriverkets byråer på flera tvåspråkiga orter.

Läs föregående artikel

Adlercreutz ställer upp för omval

Jag ser det kommande året som en stor positiv utmaning för partiet. SFP har varit i opposition denna regeringsperiod. Partiets plats är i regeringen, säger Adlercreutz.

Läs följande artikel