Henriksson: Utbildning av lantmäteriingenjörer på svenska behövs

Det råder brist på svenskkunniga förrättningsingenjörer vid Lantmäteriverkets byråer på flera tvåspråkiga orter.

Det finns inte tillräckligt med lantmäteriingenjörer som kan svenska och för närvarande ges ingen sådan utbildning på svenska.

− Hur ska regeringen garantera att det utbildas tillräckligt med lantmäteriingenjörer som kan arbeta på landets båda nationalspråk? frågar SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Hon har lämnat in ett skriftligt spörsmål i frågan.

Tidigare har Yrkeshögskolan Novia utbildat lantmäteriingenjörer. För närvarande är det endast yrkeshögskolan Metropolia och Lapplands yrkeshögskola som erbjuder en sådan utbildning, men bara på finska. På diplomingenjörsnivå ges utbildning med inriktning på fastighetsekonomi eller geoinformatik vid Aaltouniversitetet, men bara finska.

− Det råder brist på svenskkunniga förrättningsingenjörer vid Lantmäteriverkets byråer på flera tvåspråkiga orter som till exempel Borgå, Åbo, Närpes och Vasa. Det är viktigt att lantmätarna kan kommunicera med lokalbefolkningen till exempel då fastigheter ska delas upp, lagfarter ska beviljas och liknande, säger Henriksson.

Situationen förvärras av att flera pensioneringar har ägt rum inom lantmäteriväsendet och det blir nu svårt att rekrytera svenskkunnig personal.

− Med tanke på nuläget finns det en risk för att det inom kort kommer att råda är större brist på lantmätare eftersom utbildning på bara två orter i Finland inte räcker till. Nu måste regeringen ingripa, säger Henriksson.

Helsingfors| Varför skrota ett fungerande hälsovårdssystem?

Helsingfors stadsfullmäktige debatterade på onsdagskvällen förslaget till vård- och landskapsreform som regeringen försöker driva igenom. Eva Biaudet höll SFP:s gruppanförande i stadsfullmäktige och hon är mycket kritisk.

Läs föregående artikel

Henriksson: Arbetet för psykisk hälsa måste prioriteras i ramrian

Varje människa som lider av psykisk ohälsa är en individuell tragedi för mycket.

Läs följande artikel