Henriksson: Återvinning och cirkulär ekonomi viktiga delar av klimatarbetet

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson höll idag festtalet på Ekorosks 30-årsjubileumsfest i Jakobstad. I sitt tal betonade Henriksson att vi alla har ett ansvar att delta i klimatarbetet, bland annat genom att återvinna och återanvända. På så sätt stöder vi den cirkulära ekonomin.

– Vi måste komma ifrån slit och släng-kulturen och istället bli bättre på att återvinna och återanvända. Här fungerar Ekorosk och alla bolagets medlemskommuner inklusive Jakobstadsnejden som en ypperlig föregångare – hela 98 % av allt hushållsavfall inom Ekorosks verksamhetsområde (som omfattar 124 000 invånare) återvinns, säger Henriksson. 

FN:s klimatpanel IPCC har häromveckan publicerat sin senaste rapport. I den framkommer tydligt behovet av ambitiösare klimatåtgärder. 

– För att våra barn och barnbarn ska kunna simma i våra hav och sjöar, och njuta av våra vackra, varierande årstider också i framtiden, behöver vi gå mot ett koldioxidneutralt välfärdssamhälle. Hur vi återvinner och återanvänder våra resurser är en del av lösningen, men det handlar också om att använda de resurser vi har på ett mera effektivt sätt. Därför behövs satsningar på forskning, utveckling och innovationer. Vi behöver också se till att de beslut som görs är rättvisa, så att de inte slår hårdare mot landsbygden eller mot städerna, säger Henriksson.

Henriksson lyfte i sitt tal även upp finansministeriets två-åriga försök, i vilket hushållsavdraget höjs. 

– Jag är övertygad om att ett höjt hushållsavdrag skulle höja sysselsättningen. Jag tror också att vi har skäl att utveckla hushållsavdraget, så att det i framtiden också stöder den cirkulära ekonomin. I klimat- och miljöfrågor är det viktigt att få med sig folket och det är också viktigt att undvika motsättningar. Hushållsavdraget är en bra morot och kan därför fungera också då vi vill stärka den cirkulära ekonomin, säger Henriksson.

 

Ekorosk omfattar idag kommunerna Evijärvi, Jakobstad, Karleby, Kauhava, Kaustby, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre och Vetil. 

Bergqvist: Ska verkligen 8-åringar tvingas bära ansiktsmask?

Svenska folkpartiets riksdagsledamot Sandra Bergqvist ifrågasätter de regionala coronagruppernas rekommendationer om att barnen i årskurs 4 och uppåt starkt rekommenderas att bära ansiktsmask i skolan. Bergqvist upplever att barnens bästa inte tas i beaktande och skulle gärna vilja se att Barnombudsmannen utvärderade om rekommendationerna faktiskt är i barnens bästa.

Läs föregående artikel

Grotenfelt: Grönt ljus för eftisplatser i Helsingfors

I början av terminen stod 50 svenskspråkiga barn i kö för en eftisplats i Helsingfors. Nu har staden lyckats ordna med tilläggsresurser för alla dessa barn.

Läs följande artikel