Grotenfelt: Grönt ljus för eftisplatser i Helsingfors

I början av terminen stod 50 svenskspråkiga barn i kö för en eftisplats i Helsingfors. Nu har staden lyckats ordna med tilläggsresurser för alla dessa barn.

–  Jag är väldigt glad och lättad som är medlem i nämnden för fostran och utbildning samt ordförande för dess svenska sektion. De berörda familjerna befinner sig i en svår situation och jag är väldigt nöjd med att problemet fick denna viktiga dellösning så här fort. Nu kommer alla köande barn att få en plats inom snar framtid. Detta är något vi i SFP:s fullmäktigegrupp har prioriterat högt och arbetat för, säger Grotenfelt.

Staden har nu också lyckats ordna eftisplatser för alla finskspråkiga barn i årskurs 1, vilket är en glädjande nyhet för de ca 300 barn som stått i kö.

Två bidragande orsaker till platsbristen har kunnat fastställas; ett ökat söktryck och det faktum att många ansökningar kom in efter att ansökningstiden hade gått ut. Staden bedömer att situationen sannolikt har uppstått som en följd av coronapandemin. 

Henriksson: Återvinning och cirkulär ekonomi viktiga delar av klimatarbetet

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson höll idag festtalet på Ekorosks 30-årsjubileumsfest i Jakobstad. I sitt tal betonade Henriksson att vi alla har ett ansvar att delta i klimatarbetet, bland annat genom att återvinna och återanvända. På så sätt stöder vi den cirkulära ekonomin.

Läs föregående artikel

Wickström: Inkomstgränsen för studiestödet bör höjas

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att inkomstgränsen för studiestödet skulle höjas. Ifall man studerar nio månader av ett kalenderår kan man som studerande ha inkomster på 12 498 euro. Enligt Wickström kunde nivån höjas med 50 procent från dagens nivå vilket skulle betyda drygt 18 500 euro.

Läs följande artikel