Henriksson: Bedöm konsekvenserna först

Det är bakvänt att regeringen fattar beslut först efter det bedömer konsekvenserna.

– Att regeringen lovat ta i bruk en konsekvensbedömning när det gäller beslut som berör barn och familjer är bra, men det förblir en gåta hur bedömningarna i praktiken ska genomföras. Det säger Anna-Maja Henriksson, som leder Svenska riksdagsgruppen.

– Det är bakvänt att regeringen fattar beslut om stora nedskärningar i dagvård och utbildning och först efter det bedömer konsekvenserna. Till god lagstiftningspraxis hör att bedöma konsekvenserna på förhand innan besluten slås fast. Henriksson säger att det är mycket svårt att förstå statsminister Sipilä då han säger att reformerna görs först och att man först efteråt utvärderar konsekvenserna.

– Inte heller börjar en läkare operera patienten, innan han är säker på vad som felas patienten och är övertygad om åtgärden biter på sjukdomen.

Henriksson säger att för SFP är det särskilt viktigt att se till att man utreder beslutens konsekvenser för ekonomi, språk och jämställdhet.

Malin Brännkärr knyts till Svenska riksdagsgruppen

Svenska riksdagsgruppen stärker sin stab och anställer politices magister, rättsnotarie Malin Brännkärr från Pedersöre som seniorrådgivare. Brännkärr kommer att arbeta med utformningen av oppositionspolitiken. Hon jobbar delvis med SFP:s partikansliLäs mer »

Läs följande artikel