Henriksson: Det behövs trygghet varje dag

SFP lanserade sitt program inför välfärdsområdesvalet – Svenska folkpartiet har som målsättning att i det nya välfärdsområdesvalet nå ett starkt resultat med ett väljarunderstöd på över 5 procent. SFP:s mål är att vara representerade i så många välfärdsområden som möjligt. Målsättningen är bland annat att vara störst i Österbotten och Östra Nyland samt näst störst i Västra Nyland.

– Vi i SFP vill jobba för en bättre vård och omsorg i Finland. Det behövs trygghet varje dag. Vården ska finnas nära dig, var du än bor och du ska kunna få vård på ditt eget modersmål. Det handlar om närservice som berör vår allas vardag – till exempel att snabbt få tid till läkaren när du är sjuk och att bli förstådd på svenska, att ambulansen kommer när du ringer till 112, att hemvården och den övriga äldrevården fungerar så du kan känna dig trygg, att rådgivningen på bästa möjliga sätt kan stöda familjerna och att det finns tillräckligt med skolkuratorer- och psykologer, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

– Det är också nu dags att utveckla våra sjukhus istället för att avveckla dem. Våra mindre sjukhus kommer att ha en central roll i de nya välfärdsområdena och de bör jämlikt kunna erbjuda mångsidig sjukvård i alla delar av landet, säger Henriksson.,

Enligt Henriksson är det helt klart att vi också i framtiden behöver den privata och tredje sektorn som komplement till den offentliga vården. Alla aktörer behövs för att varje finländare får vård snabbt.

– Vi behöver bli av med vårdköerna. Köerna för den ickebrådskande vården vuxit sig stora, särskilt på grund av coronapandemin. För att underlätta trycket på den offentliga vården vore det klokt att också använda den privata vården för att snabbt korta köerna. Med en servicesedel kunde patienten själv välja den för hen bästa lösningen, säger Henriksson.

– Psykisk ohälsa är en av dagens folksjukdomar i Finland och illamåendet har ökat på grund av coronapandemin. Det är nödvändigt att de som lider av psykisk ohälsa får hjälp i tid. Särskild fokus behöver sättas på våra unga. Därför behöver vi en vårdgaranti på sju dagar som också omfattar psykvårdstjänster.

SFP vill också garantera en jämlik tillgång till räddningstjänster i hela landet.

– Vi behöver tillräckligt med svenskspråkig personal inom räddningstjänsterna. Därför vill SFP att den svenskspråkiga räddningsutbildningen ska finnas i Helsingfors. SFP:s valprogram inför välfärdsområdesvalet:
Läs programmet i sin helhet här!

Valprogrammet hittar du även på www.sfp.fi

Ollikainen: Enhetligare klient- och patientdatasystem behövs

Under riksdagens frågetimme på torsdagen efterlyste riksdagsledamot Mikko Ollikainen enhetligare klient- och patientdatasystem inför den kommande social- och hälsovårdsreformen. Svenska riksdagsgruppens fråga ställdes till social- och hälsovårdsminister Krista Kiuru.

Läs föregående artikel

Lönnfors: Kommunerna måste satsa på småbarnspedagogiken

Utmaningar i rekryteringen inom småbarnspedagogiken är påtaglig i många kommuner. Ingen ifrågasätter vikten av småbarnspedagogiken. Det finns vackra tal och branschen hyllas. Men verkligheten på gräsrotsnivån är allt svårare. SFP i Nylands ordförande Hanna Lönnfors vill se satsningar på småbarnspedagogiken i kommunerna.

Läs följande artikel