Lönnfors: Kommunerna måste satsa på småbarnspedagogiken

Utmaningar i rekryteringen inom småbarnspedagogiken är påtaglig i många kommuner. Ingen ifrågasätter vikten av småbarnspedagogiken. Det finns vackra tal och branschen hyllas. Men verkligheten på gräsrotsnivån är allt svårare. SFP i Nylands ordförande Hanna Lönnfors vill se satsningar på småbarnspedagogiken i kommunerna.

– De som jobbar inom småbarnspedagogiken är överbelastade på för många håll. Jobbet är inte det som man skulle vilja, man har inte alltid tid och möjlighet att se varje barn, säger Lönnfors.

Det finns även ett behov att diskutera lönenivån inom småbarnspedagogiken.

– Lönen för dem som jobbar inom småbarnspedagogiken är låg, vilket inte gör branschen särskilt attraktiv. Behovet av att höja lönerna är stort. Samtidigt måste man även se över andra strukturer. Det måste finnas annat än lönen som motiverar personer att jobba inom småbarnspedagogiken, säger Lönnfors.

Den förändrade lagen om småbarnspedagogik klargör att kommunerna är skyldiga att säkerställa att antalet personal är tillräckligt och inte äventyras på grund av till exempel sjukfrånvaro. För att både barn och vuxna skall ha en trygg och trevlig vardag behövs ett tillräckligt antal vuxna i gruppen, så detta är ett steg i rätt riktning. Det är också viktigt att detta fungerar i praktiken. En lösning kunde vara att anställa personal som kan ställa upp där behov finns.

– För att lösa de problem som finns inom småbarnspedagogiken krävs satsningar. Det kräver att kommunerna tar hand om sin personal, är en lyhörd arbetsgivare och ser till att arbetsförhållandena är bra. Kommunerna behöver en fungerande småbarnspedagogik och familjerna en fungerande vardag, avslutar Lönnfors.

 

Henriksson: Det behövs trygghet varje dag

SFP lanserade sitt program inför välfärdsområdesvalet - Svenska folkpartiet har som målsättning att i det nya välfärdsområdesvalet nå ett starkt resultat med ett väljarunderstöd på över 5 procent. SFP:s mål är att vara representerade i så många välfärdsområden som möjligt. Målsättningen är bland annat att vara störst i Österbotten och Östra Nyland samt näst störst i Västra Nyland.

Läs föregående artikel

SFP i Helsingfors: SFP godkänner budgeten

På torsdagsmorgon presenteras Helsingfors budget för 2022 och SFP:s huvudförhandlare, stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala och gruppordförande Björn Månsson, lyfter upp många positiva aspekter med nästa års budget.

Läs följande artikel