Henriksson fortsätter leda SFP och siktar på en plats i nästa regering

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson fick under Svenska folkpartiets partidag 2022 fortsatt förtroende att leda partiet. Henriksson har varit ordförande för SFP sedan 2016.

-Jag är jätteglad att få fortsätta leda SFP. Jag har känt ett väldigt starkt stöd från fältet under året och också här på partidagen. Tillsammans gör vi SFP och i det arbetet är vi alla viktiga. Jag är väldigt glad att vi trots coronatiden lyckats värva nya medlemmar och haft kandidater uppställda i många nya kommuner och områden. Och i den nyaste partibarometern har finländarna en mycket positiv inställning till SFP. Vi ska fortsätta växa, och ett ypperligt exempel på det är SFP:s nya samkrets som gör ett fint jobb med att bryta mark på för oss nya områden, i olika delar av Finland, säger Henriksson.

– Politik är ett lagspel. Ensam är ingen stark, utan tillsammans gör vi skillnad. Tillsammans ska vi nå en valseger i det kommande riksdagsvalet 2023 och få flera mandat i riksdagen. Jag är stolt över SFP. Vi har gång på gång visat att vi är den drivande kraften i Finland för människors lika värde, för allas lika fri- och rättigheter och för den demokratiska rättsstaten. Vi är det liberala, borgerliga alternativet med ett stort socialt samvete och för detta finns en stor efterfrågan. Därför vill jag som partiordförande leda SFP in i också Finlands nästa regering, säger Henriksson.

Partidagen återvalde även Sandra Bergqvist, Silja Borgarsdóttir Sandelin och Henrik Wickström till viceordförande för SFP.

– Vi står inför stora vägval som handlar om vår säkerhet, vår  försörjningsberedskap och vår nya vardag i en förändrad värld. Jag är tacksam över förtroendet att som vice ordförande få fortsätta föra fram SFP:s politik i det här arbetet, säger Bergqvist, säger Bergqvist.

– SFP:s sikte ska nu vara på riksdagsvalet och de frågor våra väljare ser som viktiga, det gäller allt från skatter och ekonomi till skola och vård. Världspolitiska läget är också sådant att vi måste prioritera säkerhet på ett brett plan. En del av det är energipolitiken där vi med snabb tidtabell måste övergå till inhemsk fossilfri energiproduktion och göras oss oberoende av rysk energi, säger Borgarsdóttir Sandelin.

– Jag är ödmjukt tacksam för förtroendet. Med min insats vill jag bidra till att vi inom SFP gör ett rekord riksdagsval. SFP och SFPs politik behövs nu i dessa osäkra tider. Jag ser det som viktigt att vi kan skapa trygghet i vardagen för alla. Vi måste satsa på barn och ungas välmående, se till att äldreomsorgen fungerar, att företagen har framtidsutsikter och att vi löser vårdarbristen, säger Wickström.

Rehn-Kivi: Vården på svenska kan inte outsourcas

Svenska folkpartiets partidag går av stapeln som bäst. Under den allmänpolitiska debatten betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi de nya välfärdsområdenas utmaningar med att få verksamheten igång och att trygga vården på svenska. Rehn-Kivi, som sitter i riksdagens social- och hälsovårdsutskott och är fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde, betonade vikten av samarbete mellan de tvåspråkiga vårdområdena och att det krävs en positiv inställning av både tjänstemän och politiker för att få servicen på svenska att fungera både på pappret och i praktiken. Både Egentliga Finlands och Västra Nylands välfärdsområden har ett lagstadgat samarbetsansvar för den svenskspråkiga servicen.

Läs föregående artikel

Thomas Blomqvist: Företagsamhet viktigt också i svåra tider

SFP och regeringen har gjort stora och välbehövliga satsningar på tillväxt och sysselsättning. Den nuvarande sysselsättningsgraden ligger på en rekordnivå. De åtgärder regeringen beslutat om bär nu frukt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet som på måndagen diskuterade företagsamhet med företagare i Västnyland.

Läs följande artikel