Thomas Blomqvist: Företagsamhet viktigt också i svåra tider

SFP och regeringen har gjort stora och välbehövliga satsningar på tillväxt och sysselsättning. Den nuvarande sysselsättningsgraden ligger på en rekordnivå. De åtgärder regeringen beslutat om bär nu frukt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet som på måndagen diskuterade företagsamhet med företagare i Västnyland.

Sysselsättningsgraden ligger på drygt 74 %. I februari i år fanns det 40 000 färre arbetslösa än det fanns ifjol vid samma tidpunkt.

– Den nordiska arbetskraftsmodellen trädde i kraft i början av maj och ett försök med höjt hushållsavdrag kommer att genomföras, för att nämna en par viktiga åtgärder som kommit till tack vare SFP:s arbete inom regeringen, konstaterar minister Thomas Blomqvist. 

– Jag är övertygad om att vårt nordiska välfärdssamhälle är en alldeles särskild styrka under oroliga tider. Därför är det viktigt att vi fortsätter att ytterligare stärka den här grunden och söker lösningar som ökar sysselsättningsgraden, förbättrar företagens verksamhetsförutsättningar och  stärker den ekonomiska hållbarheten, säger Thomas Blomqvist.

– Transporter och infrastruktur är viktiga verksamhetsförutsättningar för företagen. Hangö-Hyvingebanan kommer att ha en mycket stor betydelse för hela Västnyland nu då banan elektrifieras och då man samtidigt tar åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten vid plankorsningarna. En annan åtgärd som både förbättrar trafiksäkerheten och som möjliggör utbyggandet av ett nytt industriområde är underfarten vid Läpp. En tredje är belysningen på stamväg 51. Alla de här tre åtgärderna främjar företagsamheten samtidigt som de också med tanke på  trafiksäkerheten är ytterst viktiga, konstaterar Thomas Blomqvist.

Henriksson fortsätter leda SFP och siktar på en plats i nästa regering

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson fick under Svenska folkpartiets partidag 2022 fortsatt förtroende att leda partiet. Henriksson har varit ordförande för SFP sedan 2016.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Seniorrådgivning för alla våra äldre!

Idag behandlade riksdagen riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivis lagmotion om lagstadgade seniorrådgivningar för personer över 70 år. För tillfället har kommunerna inte en skyldighet att erbjuda en i lagmotionen avsedd rådgivningsservice, men flera kommuner har självmant infört seniorrådgivningar. Under rådgivningsbesöken har man gått igenom kundens fysiska, psykiska och sociala situation och gett fortsatta anvisningar utgående från behovet. Tjänsten har varit mycket populär.

Läs följande artikel