Henriksson: Inser centerfältet blåsningen?

Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson oroar sig för att regeringens planer för landskapen tar makten från medborgarna och för över den på statsmakten.

– Makten över vården håller på att koncentreras till ministerierna. Landskapsreformen är inte en reform där man stärker det regionala och lokala inflytandet, utan en där man centraliserar och stärker finans- samt social- och hälsovårdsministeriernas makt gentemot regionerna, säger Henriksson.

Dagens Helsingin Sanomat visar en simulerad verklighet över hur makten i landskapen skulle fördelas efter landskapsreformen.

– Simuleringen visar reformens riktning. Det är uppenbart att reformen handlar om ett centraliseringsprojekt, också då det gäller maktbalansen inom landskapen. Enligt tidningen kan upp till 150 kommuner bli utan representant i landskapsfullmäktige. Inser centerfältet vilken blåsning man håller på att utsättas för? 

– Vill man absolut ha en landskapsförvaltning, så ge landskapen en verklig självstyrelse, säger Henriksson.

 

Torvalds: ”Jag vill leda Finland vidare”

Europaparlamentariker Nils Torvalds ställer sig till förfogande som Svenska folkpartiets presidentkandidat.

Läs föregående artikel

Borgarsdóttir Sandelin ställer upp för omval

Svenska folkpartiets vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin ställer upp för omval på partidagen i juni.

Läs följande artikel