Henriksson: Nordiskt e-ID går framåt

Nordiska rådets session i Helsingfors vill att regeringarna i de nordiska länderna ska införa en gemensam elektronisk identifikation. Det betyder att folkbokföringsmyndigheterna i Norden godkänner varandras legitimation.

– Det ska till exempel bli lättare att kunna få ett telefonabonnemang och öppna ett bankkonto i ett annat nordiskt land, säger Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson, som presenterade ett betänkande i frågan som Nordiska rådets session i Helsingfors godkände på onsdagseftermiddagen.

I betänkandet rekommenderar Nordiska rådet att de nordiska regeringarna erkänner e-identifikation. Det handlar bland annat om att folkbokföringsmyndigheterna godtar varandras identifikation av medborgare och att nordiska ländernas e-identifikation- och e-signatursystem igenkänns över gränserna.

Dessutom vill man att Nordiska ministerrådet inleder diskussioner med banker och näringsliv kring personnummer och identifikation.

– Det kan vara struligt att flytta till ett annat nordiskt land och komma igång, nu ska det bli lättare. Det har exempelvis varit svårt att få ID-handlingar i ett annat land. Det här är en konkret förbättring för att göra vardagen för nordborna smidigare, säger Henriksson.

Det politiska initiativet togs av SFP i Mittengruppen i Nordiska rådet.

– Ett nordiskt medborgarskap var vår ursprungliga tanke, men det här är ett steg i rätt riktning, säger Henriksson som är mycket nöjd över att SFP:s initiativ nu bär frukt.

Nordiska rådet har gett Nordiska ministerrådet i uppdrag att inleda diskussioner med banker och näringsliv om hur man ska genomföra reformen i praktiken.

– Det är vår uppgift som politiker att ta vara på detta, säger Henriksson och hänvisar till en analys från Nordiska ministerrådet som visar att 90 procent av befolkningen anser att det är viktigt eller mycket med nordiskt samarbete och att det utvecklas.

Rehn-Kivi: Finland tacklar falsk information om vaccin med hjälp av spel

Det ökande vaccinmotståndet har blivit ett hot att ta på allvar. Också här kan digitaliseringen hjälpa till.

Läs föregående artikel

Nedläggning av Björkboda blir en lokal utmaning

Svenska folkpartiets vice ordförande Sandra Bergqvist oroas av beskedet att man har inlett samarbetsförhandlingar vid Björkboda lås.

Läs följande artikel