Finland ska fortsätta vara ett föregångarland inom IT och kommunikationsteknologi.
Vi behöver en fungerande infrastruktur också på glesbygden, vi behöver ta bättre vara på de möjligheter modern teknologi erbjuder inom områden som arbetslivet, hälsovårdssektorn samt utbildningen.

Andreas Elfving

Ministerspecialmedarbetare (Adlercreutz)

Kontakt »

Bergqvist & Wickström: Distansarbete på landsbygden och i skärgården kräver fungerande dataförbindelser

Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist och SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att vi nu på allvar planerar hur Finland kan förses med fungerande dataförbindelser. Det finns nu utmaningar med dataförbindelsernas tillräcklighet speciellt ute på landsbygden och i skärgården. En utbyggnad av fibernät är en viktig del av lösningen, upplever Bergqvist och Wickström.