Finland ska fortsätta vara ett föregångarland inom IT och kommunikationsteknologi.
Vi behöver en fungerande infrastruktur också på glesbygden, vi behöver ta bättre vara på de möjligheter modern teknologi erbjuder inom områden som arbetslivet, hälsovårdssektorn samt utbildningen.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »