Henriksson: Nu behövs ekonomisk tillväxt för att trygga välfärden!

De senaste åren har varit tuffa på många sätt och den offentliga ekonomin har utmanats både nationellt och globalt. Utan ekonomisk tillväxt riskerar vi vår välfärd sade SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson vid seminariet Finland 2023-2027, i Helsingfors. Henriksson underströk företagens avgörande roll för att skapa arbetstillfällen och tillväxt.

– Finland behöver ekonomisk tillväxt för att vi ska kunna trygga en bred välfärd. För att lyckas balansera ekonomin behöver vi satsningar på många plan och som sträcker sig över flera regeringsperioder. Den bästa garanten för vår välfärd är en hållbar ekonomi och arbete. Detta är något som våra företag står för och därför har vi ansvar att garantera gynnsamma verksamhetsförutsättningar för våra företag, säger Henriksson.

Svenska folkpartiet vill se ett konkurrenskraftigt Finland som lockar företag att investera och skapa arbetstillfällen. Det ska vara attraktivt att investera i Finland. Samhällets uppgift är att möjliggöra företagsverksamhet, inte försvåra den.

– Det är viktigt att vi i den politiska diskussionen inte fastnar i nedskärnings- eller skattelistor. Vi kommer aldrig att kunna skära bort alla ekonomiska problem och vi kommer inte att kunna beskatta bort dem. Vi behöver en samsyn hur Finlands framtid ska tryggas. Vi har bevisat att vi över partigränserna lyckats enas i gemensamma frågor, såväl under pandemin som nu under det pågående kriget i Ukraina. Nu krävs det samma förmåga för att ta itu med de gemensamma ekonomiska utmaningarna Finland har, säger Henriksson.

-Vi behöver nya nokian. Start-up företag borde befrias från att betala samfundsskatt under till exempel de första två-tre verksamhetsåren. Vi måste tro på våra möjligheter och våga göra saker annorlunda om vi ska vara ett toppland både inom digitaliseringen och den gröna omställningen, avslutar Henriksson.

 

Blomqvist: Kvinnors lika rättigheter är allas ansvar

Idag den 8 mars på den internationella kvinnodagen uppmärksammar vi arbetet för kvinnors lika rättigheter. Att alla, oberoende av kön, har lika rättigheter, möjlighet att delta i samhället och makt att forma sina egna liv är grundläggande mänskliga rättigheter. Jämställdhet är en förutsättning för välmående och framgångsrika samhällen. Finland klarar sig bra i internationella mätningar när det gäller jämställdhet, men vi har fortfarande en hel del saker vi måste bli bättre på. Våld mot kvinnor är ett verkligt stort samhällsproblem i vårt land.

Läs föregående artikel

Hållbarhet kräver delaktighet

Hållbarhet, klimat och energi är tre stora och viktiga ämnen i SFP:s valprogram. Riksdagsvalskandidat Steven Frostdahl ser arbetet med dessa frågor som högt prioriterat och hoppas att nästa regeringsprogram tar förhållanden som präglar människors liv och vardag på landsbygden bättre i beaktande.

Läs följande artikel