Henriksson om ÅA:s rätt att få utbilda provisorer: ”Viktigt beslut som stärker såväl svenskan som ÅA”

Statsrådet har idag fattat beslut om att Åbo Akademi från och med hösten 2021 kommer få utbilda provisorer. Åbo Akademi får även erbjuda utbildning för farmacie licentiat- och farmacie doktorsexamen.

– Det här är ett välkomnat beslut som Åbo Akademi länge arbetat för och som nu fick gehör av regeringen. Det är viktigt för hela Svenskfinland att Akademin i framtiden kommer att utbilda provisorer. För närvarande kan man inte studera till provisor på svenska, säger Svenska folkpartiets ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Åbo Akademi ansökte också om att få utbilda juris magistrar, men Undervisnings- och kulturministeriet förordade däremot inte en fullskalig juristutbildning vid Åbo Akademi.

– Jag förväntar mig ett fördjupat samarbete mellan Åbo Akademi och Helsingfors Universitet gällande juristutbildningen på svenska i Finland.  Det är viktigt att rättsnotarier från Åbo Akademi får klara möjligheter att studera vidare till juris magistrar, säger Henriksson.

– Helsingfors Universitet kommer att öka antalet antagna med fem till den svenskspråkiga juristutbildning som börjar nu på hösten, så att det sammanlagda antalet som kan antas uppgår till 29. Det är en bra början, avslutar Henriksson.

Torvalds: Välkommen kompromiss, med tre problem

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) välkomnar Europeiska rådets beslut om återhämtningsfonden. – Men jag hade hoppats på starkare skrivningar om rättsstatsprincipen och klimatprioriteringarna

Läs föregående artikel

Wilhelmina Hindström Ollikainens nya riksdagsassistent

Wilhelmina Hindström från Ekenäs är SFP-riksdagsledamoten Mikko Ollikainens nya assistent. Hon påbörjar jobbet den 1 september.

Läs följande artikel