Henriksson: Regeringen säkrar företagens finansiering under corona-krisen

Regeringen presenterade idag ett brett paket på åtgärder för att underlätta situationen för företagen och för att rädda arbetsplatser.

– Situationen är allvarlig för våra företag och för Finlands ekonomi. Regeringen bär nu ansvar för situationen och gör allt för att förhindra att företag går omkull. Det viktiga är nu att säkra företagens finansiering. Corona-krisen kommer att vara mycket utmanande för många företagare, och vi gör allt vi kan för att hjälpa både små och större företag att klara sig igenom detta. Det är också viktigt att så många arbetsplatser som möjligt bibehålls. Regeringens paket behövs för att förstärka framtidstron, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– Företagens snabba tillgång till tilläggsfinansiering är a och o i en ekonomisk kris som denna. Vi vill inte låta livskraftiga företag gå i konkurs på grund av att kassan sinat under corona-krisen. Därför är besluten kring Finnveras beredskap att med 10 miljarder euro öka finansieringsmöjligheterna för finska företag otroligt viktigt. Mycket viktigt är också exempelvis Business Finlands tilläggsanslag på 150 miljoner euro för att stöda våra små- och medelstora företag.

Regeringen föreslår också ett flertal åtgärder för att underlätta situationen på arbetsmarknaden. Dessa åtgärder bygger långt på arbetsmarknadsparternas förslag. Bland annat förkortas minimiförhandlingstiderna vid permitteringar till 5 dagar och tiden för anmälan om permitteringar från 14 dagar till 5 dagar.  Också karensdagarna försvinner, vilket förbättrar arbetstagarnas situation.

– Jag vill rikta ett stort tack till arbetsmarknadsparterna för deras insats i denna för oss alla svåra stund. På måndag när regeringskvintetten träffade arbetsmarknadsorganisationerna sade jag till dem att jag litar på dem. Och den tilliten höll till fullo.

– Mycket viktigt är också regeringens beslut att trygga ensamföretagares och freelancers inkomst genom arbetslöshetsskyddet.

SFP i Österbotten skjuter upp sitt kretsmöte

SFP:s kretsstyrelse beslöt på sitt möte i tisdags att skjuta upp det planerade kretsmötet till senare i höst. Kretsmöte var planerad att arrangeras i Lappfjärd den 25.4.

Läs föregående artikel

Adlercreutz om regeringens stödpaket: Betydelsefull bro över svackan

– Vi behöver våra företag idag, men framförallt behöver vi dem när den akuta krisen är över. Därför är det enormt viktigt att vi bygger en bro över denna ekonomiska svacka, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz.

Läs följande artikel