Henriksson: SFP går till val i rekordstor del av landet

Svenska folkpartiet har som målsättning att göra det bästa kommunalvalet någonsin mätt i röster, med ett väljarunderstöd på över 5%. SFP fortsätter att växa och partiet kommer att ha kandidater i minst 60 kommuner och i en större del av Finland än någonsin tidigare.

– Svenska folkpartiet arbetar på alla plan för ett Finland med två starka nationalspråk, svenska och finska. Kommunen är alla vi tillsammans. Därför är också kommunalvalet viktigt. Det handlar om hur vår kommun och stad ska utvecklas och ledas de kommande fyra åren, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– För SFP är det viktigt att alla kommuninvånare trivs i sin hemkommun och känner sig trygga och att servicen fungerar då man behöver den. Vi vill att våra barn ska få den bästa tänkbara starten i livet. Vi vill att våra daghem och skolor ska vara trivsamma miljöer. Vi vill att våra äldre ska få hjälp och stöd då de behöver det.

SFP går till kommunalval med en politik som sätter människan i fokus. Kommunernas ekonomi är ansträngd och coronaepidemin har ytterligare förvärrat läget. I svåra ekonomiska tider framhävs partiernas värderingar. En välskött kommunal ekonomi ger de bästa förutsättningarna för en fungerande vardag i kommunen.

SFP vill att kommunerna är aktiva då det gäller nyskapande och företagsetableringar. Vi vill se ett gott samarbete mellan kommunerna och näringslivet för att skapa de bästa förutsättningarna för investeringar och företagande. Vi behöver åtgärder på olika plan för att höja sysselsättningen. Det här är en nödvändighet för att vi ska kunna hålla skattenivåerna för kommuninvånarna på en rimlig nivå, säger Henriksson.

Partiet vill erbjuda barn och unga en trygg skolmiljö i kommunerna där både inlärning och välmående betonas.

Alla barn och unga har rätt till en trygg skola där ingen mobbas. Elevvårdens betydelse blir allt viktigare och vi vill garantera stöd i skolan i form av skolpsykologer, kuratorer och tillräckliga resurser till elev- och studiehandledningen. Vi vill att barnen även ska ha möjlighet till hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen.

SFP vill bygga kommuner där invånarna mår bra och där man känner trygghet och gemenskap.

– Vi vill att servicen även i fortsättningen finns nära kommuninvånarna. Varje kommuninvånare ska ha rätt till så väl fungerande hälso- och sjukvård som äldreomsorg den dag det behövs. Det ska finnas tillräckliga stödtjänster i kommunen för alla som behöver det. Vi vill även se att våra kommuner har en känsla av gemenskap och även har ett aktivt grepp för att inkludera nyfinländare i det lokala samhället.

SFP arbetar för ett Finland som är föregångare i frågor som berör klimat och miljö.

– I planläggning och byggande i kommunen ska hållbarhet främjas, såväl gällande byggnadsmaterial som energianvändning. Som en del av ett målmedvetet klimatarbete vill vi att kommunen satsar på att minska onödigt avfall i sin verksamhet. Vi vill att våra kommuner ska vara klimatneutrala år 2030, avslutar Henriksson.

STRAND: Finland kan bli toppnation inom energiforskning

Det är viktigt att fokusera på projekt som uttryckligen aktiverar även privata investeringar i forskning, utveckling och innovationer. Detta betonade riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande om statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt på tisdagen.

Läs föregående artikel

Biaudet: Solidaritet och mänskliga rättigheter ska vara fokus i reformen av EU:s migrations- och asylpolitik

Stora utskottet tog idag ställning till reformen av EU:s migrations- och asylpolitik. Utrikesutskottet och stora utskottet har särskilt betonat människorättsfrågorna och vikten av rättsskydd när det gäller asylsökande, barn, papperslösa och andra personer i utsatt situation.

Läs följande artikel