STRAND: Finland kan bli toppnation inom energiforskning

Det är viktigt att fokusera på projekt som uttryckligen aktiverar även privata investeringar i forskning, utveckling och innovationer. Detta betonade riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande om statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt på tisdagen.

– De offentliga anslagen kan ha en avgörande inverkan då man beslutar om de viktigaste projekten och därmed arbetsplatserna koncentreras till exempelvis Kina, USA, Italien eller Finland, säger Strand.

I sitt gruppanförande betonade Strand vikten av att styra användningen av EU-finansieringen på framtiden, energi- och miljöteknik och innovationsverksamhet.

– Framtidsutskottet har i olika sammanhang understrukit att Finland måste målmedvetet sträva efter en ledande roll i arbetet för en hållbar framtid genom att särskilt inom energi- och miljöteknik utveckla planerings-, utvecklings-, forsknings- och affärskompetensen på systemnivå. Dessa marknader är så enorma att Finland har alla möjligheter att få till stånd ny export – som ger arbetsplatser och välfärd – värd tiotals miljarder. Samtidigt hjälper vi världen att konkret uppnå klimatmålen i Parisavtalet, konstaterar Strand.

Han tog världens miljövänligaste kombinerade passagerar- och fraktfartyg som beställts av Vasa stad och Umeå kommun som ett utmärkt exempel på en lyckad offentlig satsning.

– Enbart byggnadsskedet sysselsätter i Raumo direkt cirka tusen manarbetsår, tillverkningen av komponenter är till cirka 85 procent inhemsk, men – viktigast av allt – fartyget fungerar som företagens och forskarnas gemensamma laboratorium och utvecklingsplattform. Globalt handlar det om den finländska marin-, energi- och miljöteknologins skyltfönster, som garanterat för sin del har bidragit till att bara i Vasa är på gång nya privata industriella exportinriktade investeringar värda över en miljard euro. Dessa aktörer har naturligtvis partners, underleverantörer och forskningssamarbete runt om i hela Finland, säger Strand.

Norrback: Finland ska vara vägvisare i konfliktlösandet

-Svenska riksdagsgruppen och SFP ser det som fullt motiverat och viktigt att Finland deltar i utbildningsinsatser i Irak och i irakiska Kurdistan. Detta för att bidra till att återställa säkerheten och stabiliteten i regionen.

Läs föregående artikel

Henriksson: SFP går till val i rekordstor del av landet

Svenska folkpartiet har som målsättning att göra det bästa kommunalvalet någonsin mätt i röster, med ett väljarunderstöd på över 5%. SFP fortsätter att växa och partiet kommer att ha kandidater i minst 60 kommuner och i en större del av Finland än någonsin tidigare.

Läs följande artikel