Möller: Sänk rösträttsåldern till 16 även i EU-valet

Inför varje val ställs den eviga frågan om vad ungas roll är i politiken, vilka påverkningsmöjligheter de har och hur de konkret kan delta i samhällsengagemanget trots att det ofta finns en tydlig brist på konkreta åtgärder. SFP:s EU-valskandidat Ingr Möller anser att ungas deltagande spelar en avgörande roll i demokratin.

I Finland är unga både straffskyldiga och skattskyldiga vid 16-års ålder och 17-åringar får köra bil. Trots det tillåts ingen av dessa grupper rösta i val. Ingen av dessa grupper har möjlighet att påverka de omvälvande beslut som tas om deras välmående och roll i samhället, saker såsom lagstiftning, ekonomisk tillväxt, utbildnings- och klimatpolitik.

– Det är dags att en gång för alla sänka rösträttsåldern och valbarhetsåldern till 16 i alla nationella val, en linje som flera länder redan har gått inför; bland annat Kuba, Brasilien, Österrike, Ecuador, Nicaragua, Argentina och Jordanien. Jag anser också att detsamma bör göras inom EU, säger Möller.

I skolor ordnas skuggval för att motivera 16- och 17-åringar att rösta i val, men hur kan man förvänta sig att de fortsätter rösta även senare i livet om de inte tas på allvar redan i ett tidigt skede? 

– Om vi vill föra en aktuell och inkluderande samhällspolitik samt öka valdeltagandet ser jag inte någon annan lösning än att sänka rösträttsåldern till 16 och fortsätta satsa på samhällslära i skolor. Det finns ingen rimlig orsak att utesluta en så stor del av ungdomarna ur samhället, säger Möller. 

 

Henriksson slutspurtar: Fler timmar ska stärka läskunskaperna

Regeringen fattade idag ett viktigt beslut om att utöka minimiantalet lektioner inom den grundläggande utbildningen med tre årsveckotimmar. SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson har som undervisningsminister lett reformarbetet.

Läs föregående artikel

Minister Bergqvist inbjuden till Europarådet i Strasbourg – ”Vi måste fortsätta främja mänskliga rättigheter inom idrott”

Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist besökte Europarådet i Strasbourg den 30–31 maj. Hon var inbjuden för att presentera Finlands arbete för mänskliga rättigheter och jämställdhet inom idrotten. Bergqvist deltog i ett möte med Europarådets styrkommitté för idrott (EPAS) och diskuterade även temat med Europarådets biträdande generalsekreterare Bjørn Berge. På fredagsförmiddagen ordnade Finlands ambassad en morgonmålstillställning med närmare 50 gäster där finländska Förbundet för mänskliga rättigheter presenterade sin kampanj ”Don’t break the game!”

Läs följande artikel