Henriksson: Vad händer nu med sametingslagen?

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson är besviken över att sametingslagen inte kommer att förnyas under denna regeringsperiod.

– Varför gick det så här? Gjorde regeringen sitt yttersta för att hitta en lösning som alla hade kunnat godta? Vad tänker regeringen göra nu, då lagutkastet fallit i Sametinget, frågar SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Sametinget förkastade nyligen ett utkast till ny Sametingslag. Utkastet anses inte motsvara behoven och kraven från Sametinget. Majoriteten i sametinget anser att förhandlingarna mellan regeringens och sametingets representanter inte har förts på det sätt som föreskrivs I sametingslagen. Det har lett till att lagen innehåller ändringar, som inte kan godtas.

– Norges sameting åtnjuter beslutsfattarnas förtroende. Jag önskar att det finska sametinget även kunde känna att Finland stöder och respekterar den enda ursprungsbefolkningen, som finns i Finland. För det krävs konstruktivt samarbete, att regeringen kan föra en äkta dialog med Sametinget och vilja från regeringens sida att verkligen ta till sig samernas sak. Landets regering måste göra sitt yttersta för att återskapa förtroendet.

Torvalds: EU satsar på innovativt och hållbart jordbruk

Inom ramen för EU:s pågående budgetförhandlingar har Nils Torvalds lämnat in ett förslag för att EU i sin gemensamma jordbrukspolicy CAP ekonomiskt ska stödja forskning och innovationer.

Läs föregående artikel

Henriksson träffade minister Saarikko om räddningshelikoptern

Nära havet finns både speciella behov och en betydande industri. Bland annat därför är Vasa en naturlig placeringsort för läkarhelikoptern, säger Anna-Maja Henriksson.

Läs följande artikel