Samerna är Europas enda ursprungsfolk. Deras rätt till bevarande av sitt språk, sin kultur och utövande av sina näringar handlar om mänskliga rättigheter. Det är viktigt att vi värnar om deras rätt att leva i sin kultur. SFP arbetar för att Finland ska ratificera FN-organet ILO:s konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

Henriksson: Samerna måste tas med i klimatarbetet

Bland de första beslut Joe Biden gjorde efter att han svurits in som USA:s president i januari var USA:s återgång till Parisavtalet. I och med det blev det globala klimatarbetet genast betydligt enklare. I Finland förnyas klimatlagen som bäst. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonar att ursprungsfolket samerna måste tas med i klimatarbetet.