Samerna är Europas enda ursprungsfolk. Deras rätt till bevarande av sitt språk, sin kultur och utövande av sina näringar handlar om mänskliga rättigheter. Det är viktigt att vi värnar om deras rätt att leva i sin kultur. SFP arbetar för att Finland ska ratificera FN-organet ILO:s konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter.

Andreas Elfving

Ministerspecialmedarbetare (Adlercreutz)

Kontakt »

Henriksson: En ny sametingslag behövs för att trygga samernas rättigheter

Regeringen har idag gett förslag om en ny sametingslag till riksdagen. Justitieminister, Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson är ansvarig minister för samefrågor och har lett arbetet för den nya sametingslagen under hela regeringsperioden. Henriksson anser det viktigt att lagförslaget nu går vidare till riksdagen, trots att man inte nådde en samsyn inom regeringen, och Centern röstade emot förslaget.

Henriksson: Samerna måste tas med i klimatarbetet

Bland de första beslut Joe Biden gjorde efter att han svurits in som USA:s president i januari var USA:s återgång till Parisavtalet. I och med det blev det globala klimatarbetet genast betydligt enklare. I Finland förnyas klimatlagen som bäst. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonar att ursprungsfolket samerna måste tas med i klimatarbetet.