Samerna är Europas enda ursprungsfolk. Deras rätt till bevarande av sitt språk, sin kultur och utövande av sina näringar handlar om mänskliga rättigheter. Det är viktigt att vi värnar om deras rätt att leva i sin kultur. SFP arbetar för att Finland ska ratificera FN-organet ILO:s konvention 169 om ursprungsfolkens rättigheter.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »