Henriksson: Vi behöver en konkurrenskraftig företagsbeskattning!

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonade i sitt linjetal på SFP:s partidag att Finland behöver en konkurrenskraftig företagsbeskattning för att klara sig i kampen om internationella etableringar.

– Vinster som investeras tillbaka i förtagets verksamhet borde beskattas med en lägre samfundsskattesats, till exempel 15 procent. Dessutom borde vi uppmuntra nya företagare att starta bolag som siktar på en stark tillväxt. Genom att befria start-up företag från att betala samfundsskatt under exempelvis de första två-tre verksamhetsåren ger man en stark signal. Det lönar sig att starta ett företag i Finland, säger Henriksson.

Henriksson lyfte i sitt linjetal också upp servicesedlarnas betydelse för att förkorta vårdköerna som coronapandemin orsakat.

– För att underlätta den offentliga vårdens arbetsbörda borde vi nu använda oss av den privata hälsovården och tredje sektorn i en större utsträckning. Köerna kan förkortas genom att öka användningen av servicesedlar i kommunerna och sjukvårdsdistrikten. Dessutom borde en bredare användning av servicesedlarna främjas i social- och hälsovårdsreformen. Avgörande är att vi får en god vård snabbt, inte vem som ger vården. säger Henriksson.

 

Svenska folkpartiets partidag ordnas 29-30.5 som ett distansmöte.

Wickström: Introducera ett elektroniskt kommuninvånarskap

SFP:s vice ordförande, Henrik Wickström, hoppas att man i Finland skulle introducera elektroniskt kommuninvånarskap. Enligt honom kunde det vara ett första steg ifall man vill möjliggöra att människor ska kunna vara skrivna på två orter. Tanken på elektroniska medborgarskap har utvecklats långt i Estland, där man t.o.m. ges möjlighet att erhålla ett elektroniskt medborgarskap, trots att man är ett annat lands medborgare.

Läs föregående artikel

SFP:s ordförande Anna-Maja Henrikssons linjetal på partidagen 29.5

SFP:s ordförande Anna-Maja Henrikssons linjetal på partidagen 29.5.

Läs följande artikel